Fotografie z życia    Dokumenty, Świadectwa, Dyplomy, Odznaczenia    
Fotografie z pogrzebu  Fotografie autorstwa ks. Michała Poradowskiego

 

Fotografie z Ameryki Południowej autorstwa ks. Michała Poradowskiegp

971 x 723
962 x 721
972 x 721
971 x 727
974 x 730
972 x 722
725 x 981
717 x 980
968 x 720
717 x 983
971 x 726
979 x 721
967 x 729
965 x 727
729 x 974
454 x 311
451 x 289
449 x 299
445 x 309
440 x 297
451 x 303
309 x 441
303 x 453
313 x 443
309 x 449
301 x 453
305 x 447
301 x 455
427 x 300
449 x 307