KOSZYK

polski
espaniol
english


polski Kontakt z rodziną ś.p. Księdza Michała Poradowskiego - e-mail : rav@id.pl
english E-mail to familly Father Michal Poradowski : rav@id.pl 

Zamów płytę CD - z pełną wersją danych o Ks. Prof. Michale Poradowskim  • wejdź >>>

CD-ROM : © 2003-2004, Copyright by RAV © Design by RAV - mgr Rafał Werszler - www.rav.md4.pl Wyprodukowano w Polsce - Wrocław 2003-2004, Wszelkie prawa zastrzeżone, All rights reserved. Wykorzystywanie zamieszczonych na CD materiałów, dokumentów, zdjęć, filmów w celach komercyjnych zabronione. Produkt chroniony prawami autorskimi.

 

Zobacz o Ks. Michale Poradowskim w internecie : www.michal.md4.pl 


2003-2004 © by RAV Rafał Werszler; wszystkie zawarte archiwalne i historyczne materiały publikowane są za zgodą rodziny.
Czerpanie korzyści majątkowych z  powielanych materiałów, fragmentów surowo zabronione.
Wszelkie prawa autorskie do umieszczonych prac muszą być uzgodnione pisemnie z rodziną Ks. Prof. Michała Poradowskiego