Palimpsest
Ks. Prof. Michał  Poradowski

okladka
Tytuł Palimpsest
Autor Ks. prof. Michał Poradowski
Miejsce wydania Wrocław
Wydano w roku 1994
ISBN
Wydawnictwo Armel
Adres wydawnictwa Wrocław, ul. Stare Jatki 24
Adres wydawnictwa w internecie
Email
Elektroniczna wersja książki
Projekt okładki

 

Spis treści 

1. Przedsłowie
2. "Święty Boże, cóż się dzieje w świecie?"
3. Palimpsest
4. Cywilizacja i kultura
5. Światopogląd jako czynnik cywilizacyjny
6. Poganizm i chrześcijaństwo jako czynniki cywilizacyjne
7. Człowiek w cywilizacji pogańskiej
8. Człowiek w cywilizacji chrześcijańskiej
9. Człowiek w Narodzie, Państwie i Kościele
10. Średniowiecze
11. Cywilizacja łacińska i cywilizacja chrześcijańska
12. Geneza masonerii
13. Filozofia i teologia
14. Prekursorzy Prawicy Narodowej
15. Stulecie śmierci Augusta Cieszkowskiego
16. Augusta Cieszkowskiego "filozofia czynu"
17. Pojęcie palingenezy w historiozofii Augusta Cieszkowskiego
18. Postawa Cieszkowskiego wobec problemu zjednoczenia narodów
19. Ignacy Domeyko