"Reformy Rolne w Polsce"
Zarys  historii ustroju agrarnego Polski
Ks. Michał Poradowski

(wersja - maszynopis autorski - 1947)

152 strony A4

zbiór 1  -  zbiór 2 

1

2