LUX MUNDI    •  POLAK W CHILE

   Pismo LUX MUNDI, wydawane przez ks. Michała Poradowskiego w latach okupacji Niemieckiej w Polsce 1943-1944 dla służby duszpasterskiej Narodowych Sił Zbrojnych, którego kilka numerów zachowało się do dzisiaj.

Format pisma A5, 8 stron, druk offsetowy , Druk: Narodowe zakłady wydawnicze

 
1943 Rok I
Nr1 str. 1
1943 Rok I
Nr1 str. 2
1943 Rok I
Nr1 str. 3
1943 Rok I
Nr1 str. 4
1943 Rok I
Nr1 str. 5
1943 Rok I
Nr1 str. 6
1943 Rok I
Nr1 str. 7
1943 Rok I
Nr1 str. 8
1944 Rok II
Nr1 str. 1
1944 Rok II
Nr1 str. 2
1944 Rok II
Nr1 str. 3
1944 Rok II
Nr1 str. 4
1944 Rok II
Nr1 str. 5
1944 Rok II
Nr1 str. 6
1944 Rok II
Nr1 str. 7
1944 Rok II
Nr1 str. 8
1944 Rok II
Nr2 str. 1
1944 Rok II
Nr2 str. 2
1944 Rok II
Nr2 str. 3
1944 Rok II
Nr2 str. 4
1944 Rok II
Nr2 str. 5
1944 Rok II
Nr2 str. 6
1944 Rok II
Nr2 str. 7
1944 Rok II
Nr2 str. 8
1944 Rok II
Nr3 str. 1
1944 Rok II
Nr3 str. 2
1944 Rok II
Nr3 str. 3
1944 Rok II
Nr3 str. 4
1944 Rok II
Nr3 str. 5
1944 Rok II
Nr3 str. 6
1944 Rok II
Nr3 str. 7
1944 Rok II
Nr3 str. 8
Walka 1944
rok VI nr 16, s.1
Walka 1944
rok VI nr 16, s.2

    Zachowane numery biuletynu informacyjnego Zjednoczenia Polaków w Chile POLAK W CHILE
rok 1, nr 5 1952, format A4 dwustronny powielany z maszynopisu
rok 7, nr 3 (56) 1958, sierpień), format A4 dwustronny powielany maszynopis

 
pcr1n5s1.jpg
719 x 1000 150KB
pcr1n5s2.jpg
1043 x 1450 394KB
pcr7n3s01.jpg
1263 x 1755 438KB
pcr7n3s02.jpg
1263 x 1755 392KB
pcr7n3s03.jpg
1263 x 1755 368KB
pcr7n3s04.jpg
1263 x 1755 348KB
pcr7n3s05.jpg
1263 x 1755 385KB
pcr7n3s06.jpg
1263 x 1755 327KB
pcr7n3s07.jpg
1263 x 1755 263KB
pcr7n3s08.jpg
1263 x 1755 405KB
pcr7n3s09.jpg
1263 x 1755 375KB
pcr7n3s10.jpg
1263 x 1755 404KB
pcr7n3s11.jpg
1263 x 1755 378KB
pcr7n3s12.jpg
1263 x 1755 290KB
pcr7n3s13.jpg
1263 x 1755 320KB
pcr7n3s14.jpg
1263 x 1755 278KB