KOSZYK

polski
espaniol
english


• Ks. Prof. Michał Poradowski po 2004 roku •

nowości tego działu proszę również sprawdzić w dziale nowości prasowe : PRASA


Rok 2013

2013 wrzesień 22, 14.00,  Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Msza Święta w rycie trydenckim w intencji śp. ks. prof. Michała Poradowskiego. Za intencję dziękuję Panu  Pawłowi Żabickiemu.

2013 lipiec 22, godz. 14.00, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Msza Święta w rycie trydenckim w intencji śp. ks. prof. Michała Poradowskiego

2013 czerwiec 10, godz. 19.00, Kościół parafialny w Kokaninie. Msza Święta w intencji śp. ks. prof. Michała Poradowskiego

2013 kwiecień 7, Zbigniew Rutkowski, z okazji roku śp. ks. Michała Poradowskiego, w dniu 7 kwietnia 2013 r., w salce kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, na spotkaniu Związku Żołnierzy NSZ Oddział Wielkopolska wygłosił wykład o śp. ks. prof. Michale Poradowskim.
Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Rutkowski, płk. Jan Podhorski, dr Rafał Sierchuła

2013 - Rok 2013 - ogłaszamy Rokiem Księdza Michała Poradowskiego. W tym Roku przypada setna rocznica urodzin Wielkiego uczonego, oraz dziesiąta rocznica jego śmierci.

2012 grudzień   - z przyczyn technicznych strona o Ks. Michale Poradowskim została przeniesiona na inny serwer oraz nastąpiła zmiana adresu strony na: www.poradowski.strefa.pl 

 

2011 listopad  nowości wydawnicze "Bibliofilskie rozmaitości - wystawa ze zbiorów członków Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki", Poznań 2011.  (Prasa)

 

2008 grudzień 22 w poniedziałek, o 18 tej, w kościele pw. św. Benona na ul Pieszej 1 w Warszawie, zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. x. Michała Poradowskiego, śp. x. Bruno Rychłowskiego, śp. gen. Augusto Pinocheta i wszystkich wiernych zmarłych, którzy służyli wolności w Chile.
2008 marzec 

2007 styczeń 

nowości prasowe "MŁODZIEŻ IMPERIUM - Pismo Młodzieży Narodowej" (Prasa)

nowości prasowe "ASNYKOWIEC" (Prasa)

2006 czerwiec 6 - II Sesja popularno-naukowa w rocznicę śmierci Ks. Michała Poradowskiego, Kalisz

Organizatorzy : 
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu ( www.2lo.kalisz.pl )
Koło Unii Polityki Realnej w Kaliszu ( www.kalisz.upr.org.pl )
Klub Inteligencji Katolickiej w Kaliszu

Program
  

godz. 11.00
Aula II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Kalisz, ul. Szkolna 5
potkanie zamknięte dla młodzieży szkolnej i zaproszonych gości
• Jarosław Wujkowski (dyrektor szkoły) – powitanie
• Rafał Werszler (rodzina)– wspomnienie "P
rezentacja dorobku ks. Michała Poradowskiego zarchiwizowanego na nośnikach multimedialnych" www.michal.md4.pl 
• Ewa Poradowska-Werszler (rodzina)– wspomnienie "Droga życia".

godz. 18.00
Siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej, Kalisz, ul. Stawiszyńska 2
– spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych,
wstęp wolny

• Ewa Poradowska-Werszler (rodzina)– wspomnienie "Droga życia".
• Wojciech Klewiec
(iberysta, redaktor, pisarz) Duszpasterstwo walczące - o zamorskiej działalności x. Poradowskiego
• Rafał Werszler (rodzina)– wspomnienie "Prezentacja dorobku ks. Michała Poradowskiego zarchiwizowanego na nośnikach multimedialnych" www.michal.md4.pl 
• Mariusz Kurzajczyk (dziennikarz) – ks. Michał Poradowski w mediach

---------------------------------------------------

Informacja o sesji na stronach UPR
strona główna
    

2005 grudzień   Informacja o przekazaniu maszynopisów książek ks. Michała P. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
• Nowości wydawnicze - Broszura o ks. Michale Poradowskim, wydawnictwa WERS
2005 czerwiec

16 czerwca 2005 r. mija druga rocznica śmierci ks. Michała Poradowskiego
----------------------------
Msza Święta w intencji księdza Michała Poradowskiego z inicjatywy oddziału wrocławskiego UPR, w kościele N.M.Panny na Piasku we Wrocławiu w kaplicy zimowej - 19 czerwca 2005 r. (niedziela) o godz. 18.00
-----------------------------
21 czerwca br. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie oddziału wrocławskiego UPR , pl. Strzelecki 20, Wrocław, Seminarium poświęcone ks. Michałowi Poradowskiemu.
"O źródłach zła jakie ks. Michał Poradowski odnalazł  w filozofii marksistowskiej",
prelekcja wygłoszona przez - księdza profesora  Piotra Liszkę, znanego wrocławskiego teologa
---------------------------
Tekst rocznicowy autorstwa Andrzeja Orkowskiego - do pobrania
lub przeczytania :

Strona kaliskiej UPR
 
na stronie głownej UPR
2005 marzec - Biogram o ks. Michale Poradowskim, red. ks. Kazimierz Rulka : "Włocławski Słownik Biograficzny" Tom II, pod redakcją St. Kunikowskiego , str. 148-150, Włocławek 2005
2005 luty 1 List Otwarty, w sprawie nadania ulicy im. ks. M. Poradowskiego w Kaliszu -  Dawid Rubiński, Prezes Koła UPR, Kalisz
2004 czerwiec 18 - Uroczysta Msza Święta w rocznicę śmierci ks. Michała Poradowskiego w kościele Św. Marcina we Wrocławiu

2004 czerwiec 16 - Sesja popularno-naukowa w rocznicę śmierci Ks. Michała Poradowskiego, Kalisz

Organizatorzy : 
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu ( www.2lo.kalisz.pl )
i Koło Unii Polityki Realnej w Kaliszu ( www.kalisz.upr.org.pl )

Program
  

w Aula II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Kalisz
• Jarosław Wujkowski (dyrektor szkoły) – powitanie
chór, wiersze i biografia księdza w przygotowaniu uczennic szkoły
• Mariusz Kurzajczyk – referat - "Kaliskie związki księdza Michała Poradowskiego"

• Wojciech Dyśko – referat - "Ksiądz Profesor Michał Poradowski -  Polak niezłomny
" 

Andrzej Orkowski – referat -
Andrzej Orkowski STOSUNEK KS. MICHAŁA PORADOWSKIEGO DO PRZEWROTU I RZĄDÓW GEN. PINOCHETA W CHILE, Kalisz 2004)    (PDF - Tekst opublikowany w gazecie "Rojalista")
• Ewa Poradowska-Werszler (rodzina)– wspomnienie 

• Wanda Sieradzka (poetka wrocławska)– wiersz (
) - z tomiku wierszy pt.: "Otwarty, zamknięty", wyd. Eurosystem 2003, ISBN 83-917754-3-7, str. 47-50
Cmentarz w Kokaninie
• składanie kwiatów na grobie (zobacz zdjęcia )

Bazylika św. Józefa, Kalisz
• Msza Święta przed obrazem Św. Józefa w języku łacińskim

FOTOGRAFIE z Sesji        PRASA  


2004 Wniosek o nadanie ulicy imienia ks. Michała Poradowskiego w Kaliszu

4 lipca 2003  - Wniosek do Rady Miasta Kalisza - Dawid Rubiński, Prezes Koła UPR, Kalisz
- 8 kwietnia 2004 - Wniosek do Rady Miasta Kalisza - Dawid Rubiński, Prezes Koła UPR, Kalisz

List popierający - Witolda Tomczaka (Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)
List popierający - Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
List popierający - Zjednoczenie Polskie w Chile im. Ignacego Domeyki - Zdzisław Jan Ryn – b. Ambasador RP w Chile


   PRASA


2003
w kościele pod wezwaniem "Our Lady of Mount Carmel'' (Matki Boskiej Szkalpieznej
w Nowym Jorku USA - została odprawiona Msza Św. Trydencka w intencji śp. Ks. Michala
Poradowskiego


Zobacz o Ks. Michale Poradowskim w internecie : www.michal.md4.pl 

2004 © by RAV Rafał Werszler; wszystkie zawarte archiwalne i historyczne materiały publikowane są za zgodą rodziny.
Czerpanie korzyści majątkowych z  powielanych materiałów, fragmentów surowo zabronione.
Wszelkie prawa autorskie do umieszczonych prac muszą być uzgodnione pisemnie z rodziną Ks. Prof. Michała Poradowskiego