KOSZYK

polski
espaniol
english

• ARTYKUŁY • PRESS • EDITORIAL • ARTICLE • ARTIKEL •

polski  • Artykuły w Prasie inni o ks. Michale Poradowskim  •  Artykuły ks. Michała Poradowskiego(...więcej)

espaniol Editoral de pe. Miguel PoradowskiEditoral pe. Miguel Poradowski •  (... más)

englishPress article about padre Michael Poradowski Press article - padre Michael Poradowski • (... more)


    Artykuły w Prasie inni o ks. Michale Poradowskim  
Press article about padre Michael Poradowski  Editoral de pe. Miguel Poradowski 

-----------------------------------------------------

- "Włocławski Słownik Biograficzny" Tom II, pod redakcją St. Kunikowskiego , Włocławek 2005 str. 148-150, tytuł: "Poradowski Michał - pseud. Benedykt" - Biogram o ks. Michale Poradowskim, autor : ks. Kazimierz Rulka :

- "ENCYKLOPEDIA BIAŁYCH PLAM, Tom XIV; Oś-Pr", 2004, Wyd. POLWEN- Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, str. 257-262 - tytuł : "Poradowski Michał, ks."; autor : Jacek Bartyzel
(tudzież o bracie ks. Michała - Szymonie Poradowskim : str. 262-264 - tytuł : "Poradowski Szymon Kazimierz"; autor : Jan Żaryn)

Najwyższy CZAS, Nr 26(736)  26.06.2004, str. 9-10  - Tytuł artykułu "Dwóch Zmarłych"; Autor : Janusz Korwin-Mikke (wersja word : )

- "Życie Kalisza", Publicystyka - 22 czerwca 2004 str. 25 - Tytuł artykułu : "Pamięci ks. Michała"; autor : Anna Tabaka

- "Ziemia Kaliska",  17 czerwca 2004 - Tytuł artykułu : "Poradowski po łacinie"; autor : EMKA

- TWOJA TELEWIZJA - program regionalny",  17 czerwca 2004 - Tytuł programu : "I rocznica śmierci ks. Michała Poradowskiego"; autor : -

- Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : " Kaliskie związki księdza Michała Poradowskiego"; Autor : Mariusz Kurzajczyk,  Kalisz 2004 (... więcej )
- Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : "Ksiądz Profesor Michał Poradowski -  Polak niezłomny"; Autor : Wojciech Dyśko, Kalisz 2004 (... więcej )
- Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : "Stosunek ks. Michała Poradowskiego do przewrotu i rządów Generała Pinocheta w Chile"; Autor : Andrzej Orkowski, Kalisz 2004 (... więcej )- Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : "Ksiądz Michał Poradowski"; Autor : Ewa Poradowska-Werszler, Kalisz 2004 (... więcej )

- "Ziemia Kaliska",  16 czerwca 2004 - Tytuł artykułu : "Msza za Poradowskiego"; autor : EMKA

- Wiersz autorstwa Wandy Sieradzkiej "Pamięć" (poetki wrocławskiej o ks. Michale Poradowskim), tomik wierszy pt.: "Otwarty, zamknięty", wyd. Eurosystem 2003, ISBN 83-917754-3-7, str. 47-50

- NOWA Myśl Polska, 29.06.2003, str. 3 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Rafał Werszler z rodziną 

- NOWA Myśl Polska, 29.06.2003, str. 2 - tytuł artykułu : "Sylwetki : Ks. Michał Poradowski"; autor : redakcja  (- wersja internetowa)

- Nasz Dziennik, 25.06.2003, str. 1 i 11 - tytuł artykułu : "W służbie Bogu i Ojczyźnie"; autor artykułu : Leszek Żebrowski (- wersja internetowa - )

- Nasza Polska, Nr 26 z dn.1 lipiec 2003 - tytuł artykułu : "Mąż niezłomny"; autor artykułu : Leszek Żebrowski

- Nasz Dziennik, 23.062003 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Norbert Tomczyk, Prezes Wyd. NORTOM

- Nasz Dziennik, 21-22.06.2003 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Zbigniew Rutkowski, Dyrektor Wyd. WARS

--------------------------------------------------------------

- MICHAEL, Dla Tryiumfu Niepokalanej,  Nr 22, 2003, str. 15-16 - tytuł : Wierny Bogu i Polsce, autor : Zbigniew Rutkowski (+ artykuły ks. M. Poradowskiego : "Wielka Krucjata Misyjna Polski ..", "Polska w obliczu obchodów Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa"

- "Nasza Polska", Nr 26 z dn.1 lipiec 2003 - tytuł artykułu : "Mąż niezłomny"; autor artykułu : Leszek Żebrowski

"Kronika Diecezji Włocławskiej", czerwiec 2003 - ISSN 0209-3855; Nr 6; Tom 86; str. 401-404; tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : A.P. (ks. Antoni Poniński), K.R. (ks. Kazimirz Rulka), Wyd. Kuria Diecezjalna, Włocławek

- "Nasz Dziennik", 23.062003 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Norbert Tomczyk, Prezes Wyd. NORTOM

- "Nasz Dziennik", 21-22.06.2003 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Zbigniew Rutkowski, Dyrektor Wyd. WARS

- Myśl Polska, 1-9.01.2000, str. 17 - tytuł artykułu : "W służbie Bogu, Prawdzie i Narodowi";  autor artykułu : Bartosz Sieradzki

- GAZETA 204 - z dn. 22-24 październik 1999, str. 16-17 - tytuł artykułu : "Z wizytą u ks. prof. Michała Poradowskiego"; autor artykułu : Bartosz Sieradzki i Olgierd Żmudzki

- Kalendarz na rok 1998 Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - tytuł : Dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, biogram w miesiącu październik

- "NOWY ŚWIAT" - IDEE, 1-2 VIII 1992 - tytuł artykułu : "Ludzie prawicy : Ksiądz Michał Poradowski"; autor artykułu : Tomasz Gabiś

Artex publishing, 1988, str. 80, 81 - tytuł: "Sylwetki polskie w Ameryce Łacińskiej XIX -ego i XX-ego wieku : Ks. Prof. dr. Michał Poradowski w Chile", autor artykułu : Dr.E.S.Urbański (1982)

książka : Rzeczywistość i polityka (Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji), autor: Jerzy Janusz Terej, 1979, str. 135 - Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa


    Artykuły ks. Michała Poradowskiego  
Press article - padre Michael Poradowski • Editoral pe. Miguel Poradowski 

 

- Zobacz także zachowane czasopisma LEX MUNDI, POLAK W CHILE

-----------------------------------------------------------------

- Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, 1949  str. 9-11 - tytuł artykułu : "Człowiek w cywilizacji pogańskiej"

- Myśl Polska, 15.08.1950  str. 9-10 - tytuł artykułu : "Indoamerykanizm"

- Wiadomości Katolickie, 1950  str. 6-8 - tytuł artykułu : "Człowiek w cywilizacji chrześcijańskiej"

- Myśl Polska, 15.04.1951  str. 4-8 - tytuł artykułu : "Peronizm"

- Życie, wyd. Londyn, 5.07.1952 str.1- tytuł artykułu : "Ignacy Domeyko"

(...więcej) - Estudios sobre el comunismo,  Nr 1, Santiago de Chile, 1953, str. 15-24 - tytuł artykułu : "El trotaquismo y la cuarta internacional"; str. 42-58 - tytuł artykułu : "La teoria de la revolucion permanente"

- El Meienzdo, 18.05.1981 - tytuł artykułu : "?Martires De Chicago ?"

- Tydzień Polski, 5.X.1985 str.14 - tytuł artykułu : Nasza skrzynka : "Teologia wyzwolenia"

- Prawica Narodowa Nr 4, listopad grudzień 1990 r.I str. 18-22 - tytuł artykułu : "Protestantyzacja katolicyzmu"

- Słowo Narodowe, Nr 3/1991, str. 20  - tytuł artykułu : Komentarze : "O szersze horyzonty polityczne"

- Stańczyk, Pismo Konserwatystów i Liberałów, Nr 1 (14) 1991 - tytuł artykułu : "Dlaczego Chile powraca do socjalizmu?"

- Stańczyk, Pismo Konserwatystów i Liberałów, Nr 2-3 (15-16) 1991 - tytuł artykułu : "Cud" Gospodarczy Generała Pinocheta w Chile"

- Pismo poświęcone Fronda nr 2/3 jesień-zima 1994 - tytuł artykułu : "Gratulował mi Pinochet - rozmowa z Ks. Michałem Poradowskim"

- Rojalista Pro Patria - Pismo narodowo-konserwatywne nr. 1/ 1995 - tytuł artykułu : "Prawdopodobna Geneza masonerii" cz. 1.

- Rojalista Pro Patria - Pismo narodowo-konserwatywne nr. 4/ 1995 - tytuł artykułu : "Trybalizm i duszpasterstwo misyjne"

- Szczerbiec, Miesięcznik Narodowo-Radykalny, Nr 6-7. czerwiec-lipiec 1996, str. 21-25 - tytuł artykułu : "Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego"

- ADSUM, Miesięcznik Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Czernicy Wrocławskiej, Nr. 5, maj 1996, str. 16-17 - tytuł : "Nieco o Masonerii"

- ADSUM, Miesięcznik Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Czernicy Wrocławskiej, Nr. 11, listopad 1996, str. 15-16 - tytuł : "Czym powinno być dzisiaj dla nas święto "11 listopada""? 

- Cywilizacja Łacińska Nr 8-9, XI-XII, 1996,(ISSN 1425-9265) str. 4. Tytuł artykułu : "Łacina czy Esperanto?"

- Nasza Polska 44/1998 - Wywiad Jerzego Biernackiego z ks. Michałem Poradowskim

Artykuły i teksty konferencji opublikowane w czasopismach :
w madryckim VERBO
1. „De la teologia de la salvación a la teologia de la liberación", VERBO,nr.117-118, s.831-839, 1973.
2. "La marxistización de la teologia",VERBO,nr.119-120,s.1034-1044, 1974.
3. "La escalonada marxistización de la teologia",VERBO,nr.121-122, s.51-78,1974.
4. "Por que el marxismo combate al tomismo?",VERBO,nr.126-127, s.825-834,1974,
5. "Sobre la teologia de la liberación",VERBO,nr.128-129,s.913-938,1974 
6. "Karl Barth,un teólogo marxista",VERBO,nr.130,s.1337-1347,1974.
7. "El marxismo se apodera de la religión",VERBO,nr.133-134,s.519-522, 1975.
8. "La teologia negra",VERBO,nr.135-136,s.747-773,1975.
9. "El marxismo en la teologia de las misiones",VERBO,nr.137-138,s.1027­-1038,1975.
10."La revolución marxista en marcha",VERBO,nr.139-140,s.1245-1258,1975. 
11."Dietrich Bonhoeffer",VERBO,nr.141-142,s.101-115,1976.
12."Karl Rahner y la marxistización de la teologia",VERBO,nr.145-146,s.615-626,1976.
13."El protestantismo como reforma",VERBO,nr.161-162,s.89-110,1978.
14."El protestantismo como vuelta al paganisrno",VERBO,nr.163-164, s.375-385,1978.
15."El protestantismo como reacción de la civilización germanica contra la civilización latina", VERBO,nr.167,s.831-852,1978.
16."El protestantismo como judaización del cristianismo",VERBG,nr.168, s.1119-1144,1978.
17,"El protestantismo como naturalización del cristianismo",VERBO,nr. 169-170,s.1393-1399,1978
18."El protestantismo actual",VERBO,nr.175-176,s.673-683,1978.
19."Tras teelogias latinoamericanas de la liberación",VERBO,nr.169-170, s.1271-1292,1979
20."Nova et Vetera - El pontificado de Juan Pablo II",VERBO,nr.171-172, s.49-77,1979
21."La mariologia marxista de Leonardo Boff",VERBO,nr.177,s.863-867, 1979.
22."Karl Rahner y el maoismo",VERBO,nr.178,s.1071-1078,1979.
23."Puebla y la revolución marxista en America Latina",VERBO,nr.179-­180,s.1149-1171,1979.
24."La actual protestantización del catolicismo",VERBO,nr.181-182, s.43-61,1980.
25."Civilización y cultura",VERBO,nr.183-184,s.279-296,1980.
26."El tribalismo y la pastoral misionera",VERBO,nr.185-186,s.567-577, 1980.
27."El inmanentismo y la teologia contemporfinea",VERBO,nr.187,s.845­-850,1980.
28."El anfilisis marxista y la metafisica",VERBO,nr.189-190,s.1249-1283 1980.
29."La doctrina sociel de la Iglesia frente al socialismo",VERBO,nr. 201-202,s.113-122,1982.
30."El tomismo en las enciclicas sociales",VERBO,nr.203-204,s.231-254, 1982.
31."La fórmula de la justa remuneración en Rerum Novarum y en la eco­nomie de Adam Smith", VERBO,nr.205-206,s.611-619,1982.
32."La terminologia de la Loborem exercens",VERBO,nr,211-212,s.67-79, 1983.
33."El enfrentamiento entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo", VERBO,nr.213-214,s.327-334,1983
34 .”Fue Cristo un revolucionario?",VERBO,nr.215-216,s.551-558,1983. 
35."Karl Marx, el ideólogo de la revolución comunista",VERBO,nr.217-­218,s.849-890,1983.
36."El imperio marxista de la fuerza frente a la fuerza de la justicia",VERBO,nr.221-222,s.89-111,1984. 
37."El marxismo y el cristianismo",VERBO,nr.223-224,s.357-365,1984. 
38."La teologia de la liberación de Karl Marx",VERBO,nr.225-226,s.603­-642,1984.
39,"La teologia de la liberación de Karl. Marx"(II),VERBO,nr.235-236, s.557-580,1985.
40."La teologia de la revolución de Karl Marx",VERBO,nr.237-238,s.807­-829,1985.
41."La teologia de la liberación en Chile",VERBO,nr.239-240,s.1243­-1262,1985.
42."La teologia de la revolución de Karl Marx"(II),VERBO,nr.241-242, s.103-144,1986.
43."El pensamiento occidental cristiaro",VERBO,nr.243-244,s.433-458,1986.
44."La Weltrevolution y el Weltoctober",VERBO,nr.245-246,s.581-612,1986.
45."La revolución marxista en Rusia",VERBO,nr.247-248,s.891-917,1986.
46."Que pasa con la teologia de la liberación?",VERBO,nr.249-250,s.1179-­1188,1986.
47."La subversión en la filosofia y la infiltración marxista en la teo­logia",VERBO,nr.261-262,s.91-112,1988. 
48."Las dos democracias",VERBO,nr.269-270,s.1211-1224,1988.
49."Estudios sobre la revolución francesa",VERBO,nr.273-274,x.353-442, 1989.
50."Las causas de la revolución francesa",VERBO,nr.281-282,s.19-60,1990.
51."El sentido de la revolución francesa"VERBO,nr.283-284,s.311-348,1990.
52."La herencia de la revolución francesa",VERBO,nr.287-288,s.1073-1126, 1990.
53."La revolución francesa y la revolución marxista-comunista",VERBO, nr.289-290,s.1357-1385,1990.
54."La revolución francesa y la revolución bolchevique",VERBO,nr.293-­294,s.411-444,1991.
55."E1 Reino de Dios no es utopie",VERBO,nr.295-296,s.589-601,1991.

Wyżej wspomniane artykuły zostały umieszczone także w chilijskich (prawie wszystkie) w czasopismach wydawanych przez ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLITIC0S Y ESTRATEGICOS, a mianowicie: SEGURIDAD NACIONAL, POLITICA Y GEOESTRATEGIA, POLITICA Y ESTRATEGIA,

a tylko niektóre w czasopismach:
PHILOSOPHICA (Instituto de Filosofia de la Universidad Católica de Val­paraiso);
POLITICA (Instituto de Ciencia Politica de la Universidad de Chile); 
TIZONA (Vińa del Mar), poza wspomnianymi wyżej także dwa artykuły wyłącznie :' “Nicolas Copernicus",nr.48,s.35-38; oraz: "El Cardenal Wyszyńiski y la re­novación de la Iglesia en Polonia",nr.48,s.38-42.
VIGILIA, szereg artykułów. 
RAZONES, szereg artykułów.

W czasopismach polskich na emigracji.
MYŚL POLSKA, Londyn,1952, seria artykułów na temat "peronizmu" w Argentynie; 
1970,szereg artykułów na temat rewolucji komunistycznej w Chile.
ŻYCIE, Londyn, dłuższy artykuł o Ignacym Domeyce (1953)
DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICĄ, Rzym : ponad czterdzieści artykułów, wydanych później jako książki : KOŚCIÓŁ OD WEWNĄTRZ ZAGROŻONY, WYZWOLENIE CZY UJARZMIENIE ?, DZIEDZICTWO REWOLUCJI FRANCUSKIEJ.

W czasopismach polskich w Polsce:
SŁOWO NARODOWE:
"Myśl jest bronią", rozważania nad książką ks. Józefa Warszawskiego, Nr. 15-16, s.40, 1990
"Dwie demokracje",Nr.18,s.4-7,1990;
"O szersze horyzonty polityczne",Nr.3,s.20,1991;
"Stulecie encykliki Rerum novarum",Nr.24,s.11-17,1991.
STAŃCZYK:
"O powrót do monarchii w Polsce", oraz szereg artykułów na temat zmian politycznych w Chile.

Wiele artykułów, ogłoszonych w madryckim VERBO, ukazało się także w meksykańskiej REPLICA,
w argentyńskim VERBO, STUDIA CROATICA,
w brazylijskiej HORA PRESENTE(po portugalsku).