MULTIMEDIA

polski
espaniol
english

• ARTYKUŁY • PRESS • EDITORIAL • ARTICLE • ARTIKEL •

    Artykuły inni w publikacjach o ks. Michale Poradowskim  
• Editoral de pe. Miguel Poradowski 
• Press article about padre Michael Poradowski 

polski  
Artykuły inni w publikacjach o ks. Michale Poradowskim   
• 
  Artykuły publikowane autorstwa ks. Michała Poradowskiego  
• 
  Artykuły nie opublikowane autorstwa ks. Michała Poradowskiego  
• 
  Artykuły w internecie o ks. Michale Poradowskim  • (...więcej
•   Tytuły pism publikujących ks. Michała Poradowskiego

espaniol  
Editoral de pe. Miguel Poradowski  
Editoral pe. Miguel Poradowski  
Editoral no publicacióni pe. Miguel Poradowski •  (... más)

english  
Press article about padre Michael Poradowski 
Press article - padre Michael Poradowski 
No publish article - padre Michael Poradowski • (... more)


2013 -------------------------------------------------

Wydawnictwo ZŻNSZ, Okręg Wlkp. wydało jako uzupełnienie Biblioteki Szańca staraniem Pana płk. Jana Podhorskiego - notę o ks. Michale Poradowskim  (Za informację dziękuję Panu Zbigniewowi Rutkowskiemu)

Ex libris ks. Michał Poradowski - Autor Rafał Werszler, 2013

Exlibris opublikowano na okładce czasopisma bibliotekarzy Dolnego Śląska "Książka i Czytelnik" nr 3(97) 2013 [ISSN 0208-8339]
Eksponowany był na wystawach zbiorowych w Oleśnicy i w Krakowie

2011 -----------------------------------------------------

katalog  "Bibliofilskie rozmaitości - wystawa ze zbiorów członków Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki", Poznań 2011. Katalog wystawy w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Tytuł artykułu : "Zbiory ks. prof. Michała Poradowskiego (1913-2003) w mojej kolekcji", autor: Zbigniew Rutkowski, str. 38-39.

2008 -----------------------------------------------------

• Erik von Kuehnelt-Leddihn, "Demokracja - opium dla ludu?" , [przeł. na polski Małgorzata Gawlik], Wyd. Thesaurus 2008.
- Autor cytuje ks. Michała Poradowskiego na str. 76.

czasopismo  "MŁODZIEŻ IMPERIUM" Pismo Młodzieży Narodowej  2008 Nr 9; str. 10 - Tytuł artykułu: "Veritas contra orbis" autor : Rafał Dostatni
- http://mlodziez-imperium.phalanx.pl/ 


2007 -----------------------------------------------------

czasopismo  "Asnykowiec" Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu
ISSN 1426-2436  styczeń 2007 Nr 16; str. 37-41 - Tytuł artykułu : "Takie czasy"; autor : Andrzej Orkowski

2006 -----------------------------------------------------

książka - "SŁOWNIK POLSKICH TEOLOGÓW KATOLICKICH 1994-2003 - az9", 2006, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, pod redakcją ks. Józef Mandziuka; str. 520-526 - tytuł : "Poradowski Michał, ks."; autor : ks. Kazimierz Rulka

gazeta "Życie Kalisza", Informacje - 14 czerwca 2006 Nr 24/ str. 10 - Tytuł artykułu : "Wybitnemu kaliszaninowi"; autor : (tag)

czasopismo - Najwyższy CZAS,   05.2006, str. 9-10  - Tytuł artykułu "Dziedzictwo rewolucji francuskiej"; Autor : Andrzej Orkowski. 
a także :

http://www.korespondent.pl/index.php?x=artykul&id=1199
 
http://prawica.net/node/3637

czasopismo - Liberum Veto - Wielkopolski Biuletyn Konserwatywno-Liberalny Nr 7  (50), Wydanie Nadzwyczajne (II Sesja Popularnonaukowa Poświęcona Ks. Michałowi Poradowskiemu). Kalisz, 6 czerwca 2006 r. s.4. www.liberumveto.upr.org.pl 

2005 -----------------------------------------------------

gazeta "Rojalista",  2005 Nr 1/2 (42) str. 7 - Tytuł artykułu : "Stosunek X. Michała Poradowskiego do przewrotu i rządów Gen. Pinocheta w Chile"; autor : Andrzej Orkowski (PDF)

książka - "Ks. Michała Poradowski (1913-2003) Przyczynek do Biografii" Tom 27, serii wydawniczej Rewizja Historii pod redakcją Zbigniewa Rutkowskiego, Wydawnictwo WERS, Poznań, 2005   

książka - "Włocławski Słownik Biograficzny" Tom II, pod redakcją St. Kunikowskiego , Włocławek 2005 , ISBN 83-88115-85-5; książka format A5, 210 stron. O ks. Michale Poradowskim : str. 148-150, tytuł: "Poradowski Michał - pseud. Benedykt" - autor : ks. Kazimierz RULKA - 


2004 -----------------------------------------------------

książka - "ENCYKLOPEDIA BIAŁYCH PLAM, Tom XIV; Oś-Pr", 2004, Wyd. POLWEN- Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, str. 257-262 - tytuł : "Poradowski Michał, ks."; autor : Jacek Bartyzel
(tudzież o bracie ks. Michała - Szymonie Poradowskim : str. 262-264 - tytuł : "Poradowski Szymon Kazimierz"; autor : Jan Żaryn)

książka - Poradowski Michał. W: Wielka encyklopedia PWN. T. 22. W. 2004 s. 70

czasopismo - Najwyższy CZAS, Nr 26(736)  26.06.2004, str. 9-10  - Tytuł artykułu "Dwóch Zmarłych"; Autor : Janusz Korwin-Mikke 

gazeta "Życie Kalisza", Publicystyka - 22 czerwca 2004 str. 25 - Tytuł artykułu : "Pamięci ks. Michała"; autor : Anna Tabaka

gazeta "Ziemia Kaliska",  17 czerwca 2004 - Tytuł artykułu : "Poradowski po łacinie"; autor : EMKA

TWOJA TELEWIZJA - program regionalny",  17 czerwca 2004 - Tytuł programu : "I rocznica śmierci ks. Michała Poradowskiego"; autor : -

Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : " Kaliskie związki księdza Michała Poradowskiego"; Autor : Mariusz Kurzajczyk,  Kalisz 2004 (... więcej )
Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : "Ksiądz Profesor Michał Poradowski -  Polak niezłomny"; Autor : Wojciech Dyśko, Kalisz 2004 (... więcej )
Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : "Stosunek ks. Michała Poradowskiego do przewrotu i rządów Generała Pinocheta w Chile"; Autor : Andrzej Orkowski, Kalisz 2004 (... więcej )
Sesja Popularno naukowa w rocznicę śmierci, Kalisz, 16.06.2004 - Tytuł artykułu : "Ksiądz Michał Poradowski"; Autor : Ewa Poradowska-Werszler, Kalisz 2004 (... więcej )

gazeta "Ziemia Kaliska",  16 czerwca 2004 - Tytuł artykułu : "Msza za Poradowskiego"; autor : EMKA

2003 -----------------------------------------------------

Ksiądz Profesor Michał Poradowski (1913-2003). CD-Rom. Wrocław 2003. Wydaw. RAV; http://www.michal.md4.pl/; informacje Rafał Werszler (Wrocław). (aktualizacja w toku)

książka - Poradowski Michał. W: Who is Who w Polsce. Wyd. 2 uzup. T. Mad-Z. Zug (Szwajcaria) 2003 s. 3492

książka -Encyklopedia PWN. Red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski. T. 8. W. 2003 s. 197

Schematyzmy diecezji włocławskiej 1932-2003; 

książka - Wiersz autorstwa Wandy Sieradzkiej "Pamięć" (poetki wrocławskiej o ks. Michale Poradowskim), tomik wierszy pt.: "Otwarty, zamknięty", wyd. Eurosystem 2003, ISBN 83-917754-3-7, str. 47-50

gazeta - "NOWA Myśl Polska", 29.06.2003, str. 3 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Rafał Werszler z rodziną 

gazeta  Nekrolog , „Szaniec Chrobrego” 65/2003 , str. 39, w nekrologu m.in. informacją, że Ks. Poradowski był autorem publikacji prasowych w „Szańcu Chrobrego” i londyńskiej „Myśli Polskiej”.

gazeta - "NOWA Myśl Polska", 29.06.2003, str. 2 - tytuł artykułu : "Sylwetki : Ks. Michał Poradowski"; autor : redakcja  

•  gazeta - "Nasz Dziennik", 25.06.2003, str. 1 i 11 - tytuł artykułu : "W służbie Bogu i Ojczyźnie"; autor artykułu : Leszek Żebrowski 

gazeta - "MICHAEL, Dla Tryiumfu Niepokalanej" (Kanada),  Nr 22, 2003, str. 15-16 - tytuł : Wierny Bogu i Polsce, autor : Zbigniew Rutkowski (+ artykuły ks. M. Poradowskiego : "Wielka Krucjata Misyjna Polski ..", "Polska w obliczu obchodów Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa")

gazeta - X. Michał Poradowski (1913-2003). Rojalista – Pro Patria. R. 2003 nr 38

gazeta - "Nasza Polska", Nr 26 z dn.1 lipiec 2003 - tytuł artykułu : "Mąż niezłomny"; autor artykułu : Leszek Żebrowski

czasopismo - "Kronika Diecezji Włocławskiej", czerwiec 2003 - ISSN 0209-3855; Nr 6; Tom 86; str. 401-404; tytuł artykułu : NEKROLOG: Poradowski Michał; autor : A.P. (ks. Antoni Poniński), K.R. (ks. Kazimirz Rulka), Wyd. Kuria Diecezjalna, Włocławek

gazeta - "Nasz Dziennik", 23.06.2003 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Norbert Tomczyk, Prezes Wyd. NORTOM

gazeta - "Nasz Dziennik", 21-22.06.2003 - tytuł artykułu : NEKROLOG; autor : Zbigniew Rutkowski, Dyrektor Wyd. WARS

2001 -----------------------------------------------------

książka - KLEWIEC Maciej. "Proces pokazowy - Oskarżony Augusto Pinochet", Wyd. El-Ka, Warszawa 2001, ISBN 83-915326-0-7, Książka format A5, stron146 + zestawy kolorowych ilustracji. Druk ABEDIK, Bydgoszcz;. O ks. Michale Poradowskim na stronach : 24, 40. 105,106, 141 

2000 -----------------------------------------------------

•  gazeta - "Myśl Polska" (Londyn), 1-9.01.2000, str. 17 - tytuł artykułu : "W służbie Bogu, Prawdzie i Narodowi";  autor artykułu : Bartosz Sieradzki

książka - GIERTYCH Maciej "I tak nie przemogą !" (Antykościół, Antypolonizm, Masoneria);  Wyd. Nortom, Wrocław 2000. Książka format A5, stron 200. ISBN 83-85829-87-3.  O ks. Michale Poradowskim na stronach : 186, 195. 

książka- Leon Kuśmierczyk, Ludwik Meresta "Kapelani Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1939-1944"; Wyd. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych; Warszawa 2000; O ks. Michale Poradowskim na stronach  24-26, 56, 61-62, 85

1999 -----------------------------------------------------

gazeta - "GAZETA 204", (Kanada) - z dn. 22-24 październik 1999, str. 16-17 - tytuł artykułu : "Z wizytą u ks. prof. Michała Poradowskiego - Struktury poprzeczne"; autor artykułu : Bartosz Sieradzki i Olgierd Żmudzki

książka - "Wolność przyszła później - Podziemia niepodległościowe 1939-1956 AK-WiN NSZ-NZW, część II"; Wyd. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Oddział Wrocław - Wrocław 1999; Opracowanie i redakcja : Eugeniusz Tuźnik (przewodniczący) Czesław Czaplicki, Zdzisław Jankowski; Druk : Drukarnia Narodowa, Kraków; ISBN 83-911017-2-X; książka  format A5 464 strony  - o księdzu Michale Poradowskim >> str. 284-285.

1998 -----------------------------------------------------

kalendarz - "Kalendarz na rok 1998 Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych" - tytuł : Dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, biogram w miesiącu październik

książka - pod redakcją PIOTROWSKI Mirosław. Na przełomie stuleci. Naród-Kościół-Państwo w XIX i XX wieku", Lublin 1997, O ks. Michale Poradowskim na stronach : 453-458.

1996 -----------------------------------------------------

książka - CHODOROWSKI Jerzy : "Czy Zmierzch Państwa Narodowego ?"; Wyd. Wers, Poznań 1996, (Tom 7 serii wydawniczej Nowy Porządek Świata) ISBN 83-86906-00-6, Książka format A5, stron 180. Druk Wers. O ks. Michale Poradowskim na stronach : 39, 156, 160, 163 

1994 -----------------------------------------------------

książka - red. SZUCKI Piotr, konsultacja ŻEBROWSKI Leszek. "Narodowe Siły Zbrojne" Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych, Warszawa 25 października 1992 roku. Wyd. Biblioteka szczerbca - Związek Żołnierzy Narodowych Sił zbrojnych, Warszawa 1994; Książka format A5, stron 274. ISBN 83-903124-1-7.  O ks. Michale Poradowskim na stronach : 29.

książka - ŻEBROWSKI Leszek. "Narodowe Siły Zbrojne" Dokumenty, Struktury, Personalia. Wyd. Burchard Edition, Warszawa 1994. Druk : Kodruk Warszawa. Książka format A5, stron 337 + Zestaw ilustracji czarno białych. ISBN 83-900398-9-3.  O ks. Michale Poradowskim na stronach : 168,184,295,319.

gazeta - GAZETA WYBORCZA, 21.III.1994 - tytuł artykułu : "Nie słuchamy Papieża", Autor. Ks. Czajkowski.
Odpowiedź księdza M. Poradowskiego w listach

1993 -----------------------------------------------------

gazeta -"SŁOWO - Dziennik Katolicki", 26.01.1993 - tytuł artykułu : Nasze lektury : "U źródeł dechrystianizacji"; autor artykułu : Krzysztof Kawęcki.

1992 -----------------------------------------------------

gazeta -"NOWY ŚWIAT" -  11-12 VII 1992 - tytuł artykułu : "Równość pod szafotem"; autor artykułu : Krzysztof Kawęcki.

gazeta -"NOWY ŚWIAT" - IDEE, 1-2 VIII 1992 - tytuł artykułu : "Ludzie prawicy : Ksiądz Michał Poradowski"; autor artykułu : Tomasz Gabiś

1988 -----------------------------------------------------

czasopismo -Urbański E.S.: Ks. prof. Michał Poradowski w Chile (1949-). W: Sylwetki polskie w Ameryce Łacińskiej XIX-ego i XX-go wieku. Vol. 2. Stevens Point (Wi, USA) 1988 Artex Publ. s. 80-81

gazeta - "Tydzień Polski", 23.04.1988, str. 16 - tytuł artykułu : "Hiszpańska książka ks. Poradowskiego";  autor artykułu : Józef Łobodowski

1983 -----------------------------------------------------

gazeta - "Tydzień Polski", 1983, str. 16 - tytuł artykułu : "Zagrożenie wewnętrzne";  autor artykułu : Stefan Kuryłło

1979 -----------------------------------------------------

książka : TEREJ Janusz.: Rzeczywistość i polityka (Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji), 1979, str. 135 - Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa (>>> także o bracie ks. M. Poradowskiego - Szymonie Poradowskim)

1979Librowski S.: Materiały do dziejów diecezji włocławskiej czasu wojny 1939-1945. Arch. Bibl. Muz. T. 38: 1979 s. 305

1978 -----------------------------------------------------

gazeta - "El Mercurio (Santiago de Chile')", 18.X.1978, str. 11-12 - tytuł artykułu : "No habra dialogo con el comunismo";  autor artykułu : Rodrigo Gracia (w j. hiszpańskim)

1976 -----------------------------------------------------

książka - PILACIŃSKI Jerzy "Lech". "Narodowe Siły Zbrojne" Kulisy walki podziemnej 1939-1946, z przedmową Jędrzeja Giertycha.  Wyd. Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego Nr 10., Londyn 1976. Książka format A5, stron 248. O ks. Michale Poradowskim na stronach : 17, 77, 242 (Tudzież o Szymonie Poradowskim na stronach : 17, 70, 77, 78, 133, 158, 210, 242).

1955 -----------------------------------------------------

gazeta - "El Espectador", 8.08.1955, str. 6 - tytuł artykułu : "Anticomunismo provoca feroz lio en la Iglesia";  autor artykułu : ...