MULTIMEDIA

polski
espaniol
english

• ARTYKUŁY • PRESS • EDITORIAL • ARTICLE • ARTIKEL •

Artykuły i wydawnictwa autorstwa ks. Michała Poradowskiego  
• Editoral pe. Miguel Poradowski 
• Press article - padre Michael Poradowski 

polski  
Artykuły inni w publikacjach o ks. Michale Poradowskim   
• 
  Artykuły publikowane autorstwa ks. Michała Poradowskiego  
• 
  Artykuły nie opublikowane autorstwa ks. Michała Poradowskiego  
• 
  Artykuły w internecie o ks. Michale Poradowskim  • (...więcej
•   Tytuły pism publikujących ks. Michała Poradowskiego

espaniol  
Editoral de pe. Miguel Poradowski  
Editoral pe. Miguel Poradowski  
Editoral no publicacióni pe. Miguel Poradowski •  (... más)

english  
Press article about padre Michael Poradowski 
Press article - padre Michael Poradowski 
No publish article - padre Michael Poradowski • (... more)

 


1.  Zobacz także zachowane czasopisma LEX MUNDI, POLAK W CHILE - Publikacje w: Lux Mundi 1943-1944, b. podp.  Od redakcji, r. 1: 1943 nr 1 s. 1-2; 2. Ześlij Ducha swego..., s. 2-4; 3. Alter Christus, r. 2: 1944 nr 1 s. 1-2; 4. Nowy człowiek, s. 2-5; 5. Kilka myśli o nowoczesnym duszpasterstwie wojskowym, nr 2 s. 1-7; 6. Kościół a naród, nr 3 s. 1-8. 

2. Zobacz także zachowane czasopisma LEX MUNDI, POLAK W CHILE - Publikacje "Polak w Chile", Redaktor ks. Michał Poradowski 1952-1958

3.       Ks. M. Poradowski, "Prasa katolicka we Francji". Aten. Kapł. R. 38: 1946 t. 45 z. 4 s. 291-297.

4.       Ks. M. Poradowski, "Reakcja cywilizacji germańskiej przeciwko cywilizacji łacińskiej". Aten. Kapł. R. 38: 1946 t. 45 z. 5 s. 377-389.

5.       Ks. M. Poradowski, "[Trzydziesty trzeci] XXXIII Tydzień Społeczny w Strasburgu." Aten. Kapł. R. 38: 1946 t. 45  z. 3 s. 193-195.

6.       Ks. M. Poradowski, "Religijność Francuzów w świetle statystyki". Aten. Kapł. R. 39: 1947 t. 46 z. 5 s. 505-507.

7.       Ks. M. Poradowski, "Udział katolików w publicznym życiu Francji." Aten. Kapł. R. 39: 1947 t. 46 z. 1 s. 73-82.

8.     Ks. M. Poradowski, "Człowiek w cywilizacji chrześcijańskiej." Aten. Kapł. R. 40: 1948 t. 48 z. 5 s. 486-494. -Toż. Wiadomości Katolickie (Londyn). R. 1950 s. 6-8.

9.      Ks. M. Poradowski, "Człowiek w cywilizacji pogańskiej." Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. R. 1949 s. 9-11.  

1950 --------------------------------------

10.      Ks. M. Poradowski, "Indoamerykanizm." Myśl Polska (Londyn). R. 8: 1950 z 15 VIII s. 9-10.

11.     Ks. M. Poradowski, "Sociologia de la civilización." Santiago de Chile 1950 Libreria y Editoral Universidad Catolica 8° ss. 94.

12.    Ks. M. Poradowski, "Trockizm." Duszpasterz Polski Zagranicą  R. 1: Rzym 1950 nr 3 s. 310-322.

13.      Ks. M. Poradowski, "Tydzień społeczny w Lille." Aten. Kapł. R. 42: 1950 t. 53 z. 1 s. 63-67.  

1951 --------------------------------------

14.      Ks. M. Poradowski, "Maritain na cenzurowanym." Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 2: Rzym 1951 nr 1 s. 79-82.

15.      Ks. M. Poradowski, "Peronizm." Myśl Polska. R. 9: 1951 z 15 IV s. 4-8.  

1952 --------------------------------------

16.      Ks. M. Poradowski, "Boże Narodzenie [artykuł wstępny]." Polak w Chile. R. 1: 1952 nr 5 s. 2.

17.       Ks. M. Poradowski, "Ignacy Domeyko." Życie. Katol. Tyg. Religijno-Kulturalny (Londyn). R. 6: 1952 nr 27 s. 1. -Toż pt. Ignacy Domeyko (na 150 lecie jego urodzin). Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 3: Rzym 1952 nr 4 s. 512-519.  

1953 --------------------------------------

18.       Ks. M. Poradowski, "La teoría de la revolución permanente". Estudios sobre el comunismo (Santiago de Chile). A. 1: 1953 n. 1 s. 42-58.

19.       Ks. M. Poradowski, "El trotsquismo y la cuarta internacional". Estudios sobre el comunismo. (Santiago de Chile) A. 1: 1953 n. 1 s. 15-24.  

1972 --------------------------------------

20.       Ks. M. Poradowski, "Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy [list w sprawie kryzysu wiary w chrześcijaństwie]." Opoka (Londyn). Nr 6: XI 1972 s. 28-29.  

1973 --------------------------------------

21.       Ks. M. Poradowski, "De la teologia de la salvación a la teologia de la liberación". Verbo. 1973 n. 117-118 s. 831-839.

22.       Ks. M. Poradowski, "La marxistización de la teologia." Verbo. 1973 n. 119-120 s. 1034-1044.  

1974 --------------------------------------

23.       KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "El marxismo invade la Iglesia". Valparaíso 1974 Ed. Universitarias Univ. Católica 8° ss. 100. -Toż. w j. portugalskim pt. Infiltração marxista na Igreja. São Paulo 1975 Wydaw. A. Fortaleza (i in. wyd.).

24.    Ks. M. Poradowski, "Wpływ marksizmu na współczesną teologię". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 25: Rzym 1974 nr 1  s. 23-41. -Toż w j. hiszpańskim pt. La escalonada marxistización de la teología. Verbo 1974 n. 121-122 s. 51-78. -Toż jako publ. samoistna. Madrid 1978 Ed. Speiro 8° ss. 40. -Toż w j. portugalskim pt. A gradual marxistização da teologia. São Paulo 1975 Wydaw. A. Fortaleza.  

25.    Ks. M. Poradowski, "Teologia wyzwolenia". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 25: Rzym 1974 nr 3 s. 265-280. -Toż w j. hiszpańskim pt. Sobre la „Teología de la liberación”. Verbo. 1974 n. 128-129 s. 913-938. -Toż. rozsz. jako publ. samoistna pt. Teología de la liberación. Santiago de Chile 1974.  

26.    Ks. M. Poradowski, "Marksizm przeciw tomizmowi". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 25: Rzym 1974 nr 4 s. 433-439. -Toż w j. hiszpańskim pt. Por qué el marxismo combate al tomismo? Verbo. 1974 n. 126-127 s. 825-834. -Toż. rozsz. jako publ. samoistna. Madrid 1974 Ed. Speiro.  

1975 --------------------------------------

27.       Ks. M. Poradowski, "Czarna teologia". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 26: Rzym  1975 nr 3 s. 260-280. -Toż w j. hiszpańskim pt. La teología negra. Verbo. 1975 n. 135-136 s. 747-773.

28.    Ks. M. Poradowski, "Karl Barth – «teolog» marksista". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 26: Rzym 1975 nr 1 s. 59-68. -Toż w j. hiszpańskim pt. Karl Barth, un teólogo marxista. Verbo. 1974 n. 130 s. 1337-1347.

29.       Ks. M. Poradowski, "Marksizm w teologii misji". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 26: Rzym 1975 nr 4 s. 399-407. -Toż w j. hiszpańskim pt. El marxismo en la teología de las missiones. Verbo. 1975 n. 137-138 s. 1027-1038.

30.       Ks. M. Poradowski, "El marxismo se apodera de la religión". Verbo. 1975 n. 133-134 s. 519-522.

31.   Ks. M. Poradowski, "La revolución marxista en marcha". Verbo. 1975 n. 139-140 s. 1245-1258.

1976 --------------------------------------

32.       Ks. M. Poradowski, "Dietrich Bonhoeffer". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 27: Rzym 1976 nr 1 s. 29-41. -Toż w j. hiszpańskim. Verbo. 1976 n. 141-142 s. 101-115.

33.       Ks. M. Poradowski, "Karl Rahner i marksizacja teologii". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 27: Rzym 1976 nr 3 s. 314-322. -Toż w j. hiszpańskim pt. Karl Rahner y la marxistización de la teología. Verbo. 1976 n. 145-146 s. 615-626.

34.       Ks. M. Poradowski, "El marxismo en la teología. Madrid" 1976 Ed. Speiro 8° ss. 177 [zawiera poz. 27, 29-37]. -Toż. Santiago de Chile 1981 Impr. Lahosa 8° ss. 282. -Toż. 2 ed. aument. 1983 8° ss. 292. -Toż. 3 ed. 1986 8° ss. 292 [zawiera poz. 27, 29-37, 55, 58-61, 63-65].  

35. Ks. M. Poradowski, "Karl Barth, un teologo marxista". Cristianita - Organo Ufficiale di Alleanza Cattolica Bimestrale - R. IV. Nr 15 Gennaio-Febbraio 1976, s. 7-9. (w j. hiszpańskim)

1977 --------------------------------------

36.    Ks. M. Poradowski, "W Chile inaczej..." [list do redakcji]. Gaz. Niedzielna (Londyn) 16 I 1977 s. 8.  

1978 --------------------------------------

37.   Ks. M. Poradowski, Cykl artykułów nt. socjologii protestantyzmu: "Niektóre aspekty socjologiczne protestantyzmu". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 29: Rzym 1978 nr 1 s. 22-35. -Toż w j. hiszpański pt.  El protestantismo como reforma. Verbo. 1978 n. 161-162 s. 89-110; 

38. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzm jako nawrót do poganizmu". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 29: Rzym 1978 nr 2 s 163-172. -Toż w j. hiszpańskim pt. El protestantismo como vuelta al paganismo. Verbo. 1978 n. 163-164, s. 375-385; 

39. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzm reakcją cywilizacyjną". Duszpasterz Polski Zagranicą R. 29: Rzym 1978 nr 3 s. 279-293. -Toż w j. hiszpańskim pt. El protestantismo como reacción de la civilización germanica contra la civilización latina. Verbo. 1978 n. 167 s. 831-852; 

40. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzm judeizacją chrześcijaństwa". Duszpasterz Polski Zagranicą R. 29: Rzym 1978 nr 4 s. 423-441. -Toż w j. hiszpańskim pt. El protestantismo como judaización del cristianismo. Verbo. 1978 n. 168, s. 1119-1144; 

41.   Ks. M. Poradowski, „La Elección No Fue Accidental” [o wyborze papieża Jana Pawła II], 18 X 1978; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

42. Ks. M. Poradowski, "El Milagro De Vistula", 8 XII 1978; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

43.   Ks. M. Poradowski, "Nova et vetera". Myśl Polska (Londyn). R. 36: 1978 listopad. -Toż. W:  Jan Paweł II, syn narodu polskiego. Londyn 1978, s. 70-71. 

44.   Ks. M. Poradowski, "Las teologías latinoamericanas de la liberación". Verbo. 1978 n. 169-170 s. 1271-1292. -Toż jako publ. samoistna. Madrid 1978 Ed. Speiro.  

1979 --------------------------------------

45.   Ks. M. Poradowski, "Analiza teologiczna polskiej religijności posoborowej". Duszpasterz Polski Zagranicą R. 30: Rzym 1979 nr 2 s. 179-199.

46.   Ks. M. Poradowski, Głos [...] [na temat powieści J. Giertycha „W Polsce między wojnami”] odrzucony przez redakcję „Życia”. Opoka (Londyn). Nr 16: X 1979 s. 88-89.

47.   Ks. M. Poradowski, "Karl Rahner y la moaísmo". Verbo. 1979 n. 178 s. 1071-1078.

48.   Ks. M. Poradowski, "Marksistowska mariologia Leonarda Boff". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 30: Rzym  1979 nr 4 s. 458-463. -Toż w j. hiszpańskim pt. La mariologia marxista de Leonardo Boff. Verbo. 1979 n. 177 s. 863-867.

49.   Ks. M. Poradowski, "Nova et vetera. El pontificado de Juan Pablo II". Verbo. 1979 n. 171-172 s. 49-77.  

50. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzm jako spoganizowanie chrześcijaństwa". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 30: Rzym 1979 nr 1 s. 63-69.-Toż w j. hiszpańskim pt. El protestantismo como naturalización del cristianismo. Verbo. 1978 n. 169-170 s. 1393-1399; 

51. Ks. M. Poradowski, "El Papa Esta Espiritualmente muyCedra del Pueblo Chileno". El Cronista - Reportaje  1979

1980 --------------------------------------

52.   Ks. M. Poradowski, "El análisis marxista y la metafísica". Verbo. 1980 n. 189-190 s. 1249-1283.

53.   Ks. M. Poradowski, "Civilización y cultura". Verbo. 1980 n. 183-184 s. 279-296.

54.   Ks. M. Poradowski, "El inmanentismo y la teología contemporánea". Verbo. 1980 n. 187 s. 845-850.

55.  Ks. M. Poradowski, "Puebla wobec rewolucji marksistowskiej w Ameryce Łacińskiej". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 31: Rzym 1980 nr 1 s. 56-73. -Toż w j. hiszpańskim pt. Puebla y la revolución marxista en America Latina. Verbo. 1979 n. 179-180 s. 1149-1171.

56.   Ks. M. Poradowski, "El tribalismo y la pastoral missionera". Verbo. 1980 n. 185-186 s. 567-577.

57.   Ks. M. Poradowski, Współaut.: De medellin a puebla. Buenos Aires 1980.  

58. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzm współczesny". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 31: Rzym 1980 nr 2 s. 198-206. -Toż w j. hiszpańskim pt. El protestantismo actual. Verbo. 1978 n. 175-176 s. 673-683; 

59. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzacja katolicyzmu". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 31: 1980 nr 4 s. 544-561. -Toż. Prawica Narodowa. R. 1: 1990 nr 4 s. 18-22.  -Toż w j. hiszpańskim pt. La actual protestantización del catolicismo. Verbo. 1980 n. 181-182 s. 43-61. -Toż pt. Socjologia protestatyzmu. Odb. ofsetowa całości [Rzym 1980 b. wydaw.] 8° ss. (kilka liczbowań). -Toż pt. Sociologia del protestantismo. Madrid 1980 Ed. Speiro 8° ss. nlb. 2, 127.  

1981 --------------------------------------

60. Ks. M. Poradowski, "?Mártires De Chicaco?", 18 V 1981; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

61.   Ks. M. Poradowski, "Do Redakcji Duszpasterza". Duszpasterz Polski Zagranicą R. 32: Rzym 1981 nr 1 s. 136.

62.   Ks. M. Poradowski, Współaut.: La quimera del progresismo. Buenos Aires 1981.  

1982 --------------------------------------

63.   Ks. M. Poradowski, "La doctrina del Weltoktober", Seguridad Nacional (Santiago de Chile). R. 1982 n. 24.

64.   Ks. M. Poradowski, "La doctrina social de la Iglesia frente al socialismo". Verbo. 1982 n. 201-202 s. 113-122.

65.   Ks. M. Poradowski, "La fórmula de la justa remuneración en Rerum Novarum y en la eco­nomie de Adam Smith". Verbo. 1982 n. 205-206 s. 611-619.

66.   Ks. M. Poradowski, "El tomismo en las encíclicas sociales". Verbo. 1982 n. 203-204 s. 231-254.

67.   Ks. M. Poradowski, "Trybalizm i duszpasterstwo misyjne". Dod. do Opoki. Nr 17: 1982, s. 1-3. -Toż :  Nova et Vetera - Pismo poświęcone Tradycji katolickiej nr 1/ 1994; ISNN 1233-0078 - str. 33- 39, tytuł artykułu : "Trybalizm a duszpasterstwo misyjne" -Toż. Rojalista – Pro Patria. Pismo narodowo-konserwatywne. 1995 nr 4.  tytuł artykułu : "Trybalizm i duszpasterstwo misyjne"

68.   Ks. M. Poradowski, Współaut.: La Doctrina social de la iglesia. Argentina 1982 Universidad de Mendoza.  

1983 --------------------------------------

69. Ks. M. Poradowski, "Dos Partidos Comunistas", 9 X 1983; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

70. Ks. M. Poradowski, "Lech Walesa", 11.10.1983; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

71. Ks. M. Poradowski, "Partido Cumunista", 30 XI 1983; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

72. Ks. M. Poradowski, „?Democracia Ahora?”, 6 XII 1983; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

73.   Ks. M. Poradowski, "El enfrentamiente entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo". Verbo. 1983 n. 213-214 s. 327-334.

74.   Ks. M. Poradowski, "Fue Cristo un revolucionario?" Verbo. 1983 n. 215-216 s. 551-558.

75.   Ks. M. Poradowski, "Karl Marx, un ideólogo de la revolución comunista". Verbo. 1983 n. 217-218 s. 849-890.

76.   KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "Kościół od wewnątrz zagrożony". London cop. 1983 „Veritas” 8° ss. 257, nlb. 1 [odb. offsetowa serii artykułów z Duszpasterz Polski Zagranicą., poz.: 38, 40]. -Toż. Wyd. 2. Cop. 1984 ss. 225. -Toż. Wyd. 3. 1988 8° ss. 257 nlb. 1. -Toż. Wyd. 4. Wrocław. 1994 Agencja Armel 8° ss. 219, nlb. 2. -Toż. [Wyd. 5]. Wrocław. cop. 2001 Wydaw. Nortom 8° ss. 240 nlb. 4. -Toż w jęz. angielskim pt. The Church threatened from within. England 1983. -Toż. Oakleaf, USA 1986 8° ss. 328. -Toż. Wyd. podziemne w Polsce (przedr. z: London 1983 „Veritas”) [b. m. wyd. 1983 b. wydaw.] 8° ss. 257. -Toż. [W. 1986] Unia Nowoczesnego Humanizmu 8° ss. 257, nlb. 1.

77.  Ks. M. Poradowski, "Sytuacja w Chile", 1983 z 8 X; Listy do redakcji (Nasza skrzynka) w: Tydzień Polski (Londyn)

78.  Ks. M. Poradowski, "Pałac prezydentów w Chile", 1983 Listy do redakcji (Nasza skrzynka) w: Tydzień Polski (Londyn)

79.   Ks. M. Poradowski, "Odpowiedź ks. Poradowskiego". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 34: Rzym 1983 nr 4 s. 547-548.

80.   KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "Stulecie śmierci Karola Marksa". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 34: Rzym 1983 nr 2 s. 235-261. -Toż.  Odb. Londyn 1983 „Veritas” 8° ss. 36. -Toż. Nadb. Roma 1984 Wydaw. Duszp. Emigracji Polskiej 8° ss. 36. -Toż pt. Aktualizacja marksizmu przez trockizm. Londyn 1983 Wydaw. „Myśl Polska” 8° ss. 36. -Toż. Toronto 1984 Wydaw. 966 8° ss. 35. -Toż. Wyd. 4. P. 1998 Wydaw. Wers 8° ss. 36. -Toż. Wyd. podziemne w Polsce (przedr. z: Londyn 1983 Wydaw. „Myśl Polska”). W. [1983] Unia Nowoczesnego Humanizmu 8° ss. 36. Seria: Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi. -Toż. [W. 1984? Wydaw. Narodowe „Chrobry”] 8° ss. 36. -Toż. [b. m. wyd. 1984? b. wydaw.] 8° ss. 48, nlb. 1. -Toż. [b. m. wyd. 1985 b. wydaw.] 8° ss. 36.

81.   Ks. M. Poradowski, "La terminologia de la Laborem exercens". Verbo. 1983 n. 211-212 s. 67-79.

82.   Ks. M. Poradowski, Współaut.: Realismo pluridimencional. Cordoba, Argentina 1983.  

1984 --------------------------------------

83. Ks. M. Poradowski, "Situación en La Nunciatura", 8 XII 1984; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

84. Ks. M. Poradowski, "O Chile – inaczej", 1984; Listy do redakcji (Nasza skrzynka) w: Tydzień Polski (Londyn)

85.   Ks. M. Poradowski, "El imperio marxista de la fuerza frente a la fuerza de la justicia". Verbo. 1984 n. 221-222 s. 89-111.

86.   Ks. M. Poradowski, "El marxismo y el cristianismo". Verbo. 1984 n. 223-224 s. 357-365.

87.   KSIĄŻKA (patrz książki)  Ks. M. Poradowski, "Teologia wyzwolenia Karola Marksa (I-II)". Duszp. Pol. Zagr. R. 35: 1984 nr 3 s. 384-412; r. 36: 1985 nr 2 s. 213-230. -Toż w osobn. wyd. [Cz.] 1-2. Toronto 1985 Wydaw. 966 8° ss. 54, 52. -Toż. 1986. -Toż w j. hiszpańskim pt. La teología de la liberación de Karl Marx. Verbo. 1984 n. 225-226 s. 603­-642; 1985 n. 235-236 s. 557-580.  

1985 --------------------------------------

88. Ks. M. Poradowski, "Democracia Totalitaria", 22 V 1985; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile) 

89. Ks. M. Poradowski, "Chile na co dzień", 1985 z 27 IV; Listy do redakcji (Nasza skrzynka) w: Tydzień Polski (Londyn)

90. Ks. M. Poradowski, "Generał i demokracja". 1985 z 27 IV; Listy do redakcji (Nasza skrzynka) w: Tydzień Polski (Londyn)

91. Ks. M. Poradowski, "Teologia wyzwolenia", 1985 z 5 X s. 14.Listy do redakcji (Nasza skrzynka) w: Tydzień Polski (Londyn)  

92.   Ks. M. Poradowski, "Marksistowska teologia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej." Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 36: Rzym 1985 nr 1 s. 54-68.

93.   Ks. M. Poradowski, "Polska w obliczu dwutysiąclecia chrześcijaństwa". Duszpasterz Polski Zagranicą R. 36: Rzym 1985 nr 1  s. 110-111.

94.   Ks. M. Poradowski, "Święto Miłosierdzia Bożego w Santiago de Chile." Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 36: Rzym 1985 nr 4 s. 761-762.

95.   Ks. M. Poradowski, "La teología de la liberación en Chile." Verbo. 1985 n. 239-240 s. 1243­-1262.

96.   KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "Teologia rewolucji Karola Marksa (I-II)". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 36: Rzym 1985 nr 3 s. 431-451, nr 4 s. 665-692. -Toż. [Toronto] 1985 Wydaw. 966 8° ss. 54, 43. -Toż 1986. -Toż. Wyd. podziemne w Polsce (przedr. z wyd.: Toronto 1986 Wydaw. 966). T. 1-2. [b. m. wyd. 1986 b. wydaw.] 8° ss. 54, 50, nlb. 2. -Toż w j. hiszpańskim pt. La teología de la revolución de Karl Marx. Verbo. 1985 n. 237-238 s. 807­-829; 1986 n. 241-242, s. 103-144.  

1986 --------------------------------------

97.   Ks. M. Poradowski, "Marksowska rewolucja w Rosji". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 37: Rzym 1986  nr 4 s. 757-779. -Toż w osobn. wyd. Toronto 1986 Wydaw. 966 (S. Karpiński) 8° ss. 39, nlb. 1. -Toż. Wyd. podziemne w Polsce (przedr. z wyd.: Toronto 1986 Wydaw. 966) [W. 1988 Unia Nowoczesnego Humanizmu] 8° ss. 39. -Toż w j. hiszpańskim pt. La revolución marxista en Rusia. Verbo. 1986 n. 247-248 s. 891-917.

98.   Ks. M. Poradowski, "El pensamiento occidental cristiano". Verbo. 1986 n. 243-244 s. 433-458.

99.   Ks. M. Poradowski, "Que pasa con la teología de la liberación?" Verbo. 1986 n. 249-250 s. 1179-­1188.

100. Ks. M. Poradowski, „Die Weltrevolution” i „Der Weltoktober”. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 37: 1986 nr 2 s. 241-266. -Toż w osobn. wyd. pt. „The Weltrevolution” i „Der Weltoktober”. Toronto 1986 Wydaw. 966 (S. Karpiński) 8° ss. 43, nlb. 1. -Toż w j. hiszpańskim pt. La Weltrevolution y el Weltoctober. Verbo. 1986 n. 245-246 s. 581-612.

101.     Ks. M. Poradowski,  Współaut.: La teología de la liberación. Argentina 1986 Universidad Catolica.  

1987 --------------------------------------

102. Ks. M. Poradowski, "Mensaje y la Revolución de Octubre", 18 XII 1987; Publikacje (wywiady i listy do redakcji) w: El Mercurio (Santiago de Chile)

103.   KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "Karl Marx, su pensamiento y su revolución". Santiago de Chile [1987] Ed. Covadonga  8° ss. 288 [zawiera poz.: 69, 76, 88-90, 95, 96, 99]. Rec.: J. Łobodowski: Hiszpańska książka ks. Poradowskiego. Tydz. Polski (Londyn) 23 IV 1988 s. 16.

104.  KSIĄŻKA (patrz książki)     Ks. M. Poradowski, "Wizyta pasterska Jana Pawła II w Chile". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 38: 1987 nr 4 s. 513-543. -Toż pt. Wizyta pasterska Jana Pawła Drugiego w Chile. Toronto 1987 Wydaw. 966 (S. Karpiński) 8° ss. 74, nlb. 2, il. (mała poligr.). -Toż. [Wyd. 2. W.] 1990. -Toż. Wyd. 3. P. 1999 Wydaw. Wers.

105.     Ks. M. Poradowski,  Współaut.: Polonia en la cristiandad (Walerian Meysztowicz). Buenos Aires 1987.

106.      KSIĄŻKA (patrz książki Ks. M. Poradowski, "Wyzwolenie czy ujarzmienie? Marksistowska rewolucja komunistyczna". Londyn cop. 1987 „Veritas” 8° ss. 197, nlb. 3 (odb. offsetowa z czasopisma Duszpasterz Polski Zagranicą., poz.: 85, 90, 91, 95, 96, 99). -Toż. Wyd. 2. 1988. -Toż. [Wyd. podziemne w Polsce]  (przedr. z : Londyn cop. 1987 „Veritas”) [W. 1988?] Wydaw. „Jestem Polakiem” 8° ss. 197, nlb. 3, err. -Toż. [Wyd. podziemne w Polsce] [W.] 1988 Wydaw. „Periculum” 8° ss. 52, nlb. 1 (zawiera dwa rozdz. z tej książki).  

1988 --------------------------------------

107.   Ks. M. Poradowski, "Dwie demokracje". Duszp. Pol. Zagr. R. 39: Rzym 1988 nr 4 s. 615-622. -Toż. Słowo Narodowe. R. 1990 nr 18 s. 4-7. -Toż w j. hiszpańskim pt. Las dos democracias. Verbo. 1988 n. 269-270 s. 1211-1224.

108.     Ks. M. Poradowski, "Obecny stan studiów nad Francuską Rewolucją". Duszp. Pol. Zagr. R. 39: Rzym 1988 nr 2 s. 229-262; R. 40: 1989 nr 3 s. 331-352. - KSIĄŻKA (patrz książki) Toż. W: M. Poradowski: O filozofii i rewolucji. Toronto 1989 Wyd. 966 (S. Karpiński) s. 30-73. -Toż przedr. w: M. Poradowski: Dziedzictwo rewolucji francuskiej. W. 1992 s. 7-34 i nast. wyd.

109.     KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "Rozkład filozofii przyczyną upadku teologii". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 39: Rzym 1988 nr  1 s. 74-90. -Toż. W: M. Poradowski: O filozofii i rewolucji. Toronto 1989 Wyd. 966 (S. Karpiński) s. 3-29. -Toż. Słowo Narodowe. R. 1992. --Toż pt. Upadek filozofii przyczyną upadku teologii. Wyd. 2. W. [1982-1989] („podziemne”). -Toż. Wyd. 3. P. 1999 Wydaw. Wers 8° ss. nlb. 4, 27, nlb. 1.

110.    Ks. M. Poradowski, "La subversión en la filosofía y la infiltración marxista en la teología". Verbo. 1988 n.  261-262 s. 91-112.  

1989 --------------------------------------

111.    Ks. M. Poradowski, "Estudios sobre la revolución francesa". Verbo. 1989 n. 273-274 s. 353-442. -Toż jako publ. samoistna. Madrid 1989 Ed. Speiro 8° ss. 90.  

1990 --------------------------------------

112.    Ks. M. Poradowski, "Dziedzictwo Rewolucji francuskiej". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 41: Rzym 1990 nr 4 s. 603-635. -Toż w j. hiszpański pt. La herencia de la revolución francesa. Verbo. 1990 n. 287-288 s. 1073-1126.

113.   Ks. M. Poradowski, "Odpowiedź Ks. Poradowskiego [O. Czarlińskiemu na recenzję artykułu Przyczyny Rewolucji francuskiej]". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 41: Rzym 1990 nr 1/174 s. 121-122.

114.     Ks. M. Poradowski, "Przyczyny Rewolucji francuskiej". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 41: Rzym 1990 nr 1 s. 71-92. -Toż w j. hiszpańskim pt. Las causas de la revolución francesa. Verbo. 1990 n. 281-282 s. 19-60. Rec.: Czarliński O.: Ks. M. Poradowski o Rewolucji francuskiej. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 41: 1990 nr 1 s. 93-121.

115.     Ks. M. Poradowski, Rec.: J. Warszawski: Myśl jest bronią, Warszawa 1989 ss. 199. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 41: Rzym 1990 nr 3 s. 518-521. -Toż pt. Myśl jest bronią. Rozważania nad książką ks. Józefa Warszawskiego. Słowo Narodowe. R. 1990 nr 15-16 s. 40.  

116.      Ks. M. Poradowski, "La revolución francesa y la revolución marxista-comunista." Verbo. 1990 n. 289-290 s. 1357-1385. -Toż w j. polskim pt. Rewolucja francuska i marksistowska rewolucja komunistyczna. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 42: Rzym 1991 nr 2 s. 241-259.

117.     Ks. M. Poradowski, "Sens Rewolucji francuskiej". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 41: 1990 nr 3 s. 481-504. -Toż w j. hiszpańskim pt. El sentido de la revolución francesa. Verbo. 1990 n. 283-284 s. 311-348.  

118. Ks. M. Poradowski, "O powrót do monarchii w Polsce", „Pro Fide, Rege et Lege” - www.konserwatyzm.pl Nr 8/1990

119. Ks. M. Poradowski, Etap ”Demokratyczny”, „Prawica Narodowa” Nr 2/1990 , str. 21-23

1991 --------------------------------------

120.      Ks. M. Poradowski, "„Cud” gospodarczy generała Pinocheta w Chile". Stańczyk. Pismo Konserwatystów i Liberałów. 1991 nr 2-3(15-16) s. 69-70.

121.     Ks. M. Poradowski, "Dlaczego Chile powraca do socjalizmu?" Stańczyk. Pismo Konserwatystów i Liberałów. 1991 nr 1(14) s. 9-10.

122.        Ks. M. Poradowski, "„Królestwo Boże” nie jest utopią". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 42: Rzym 1991 nr 4 s. 561-570. -Toż w j. hiszpańskim pt. El Reino de Dios no es utopie. Verbo. 1991 n.  295-296 s. 589-601.

123.      Ks. M. Poradowski, "O szersze horyzonty polityczne". (Komentarze). Słowo Narodowe. R. 1991 nr 3 s. 20.

124.        Ks. M. Poradowski, Rec.: Nowa powieść polityczna Jędrzeja Giertycha [Przed świtem. Opowieść o życiu Polaków w trzech zaborach, Londyn 1990 ss. 636]. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 42: Rzym 1991 nr 2 s. 272-273.

125.   Ks. M. Poradowski, "Rewolucja francuska i rewolucja bolszewicka". Duszp. Pol. Zagr. R. 42: Rzym 1991 nr 3 s. 395-417. -Toż w j. hiszpańskim pt. La revolución francesa y la revolución bolchevique. Verbo. 1991 n. 293-­294 s. 411-444.

126.   Ks. M. Poradowski, "Stulecie encykliki „Rerum novarum”. Słowo Narodowe. R. 1991 nr 24 s. 11-17. -Toż. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 42: Rzym 1991 nr 1 s. 67-81; R. 43: 1992 nr 2 s. 217-229.  

127 Ks. M. Poradowski, Jak się buduje dzisiaj CIVITAS MUNDI, Santiago, 8 grudnia 1990 r., Wydawnictwo Ruchu Narodowego, styczeń 1991 r. (Ruch Narodowy Skr.55 81-701 Sopot 1) - www.RuchNarodowy.pl

1992 --------------------------------------

128.   KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "La herencia de la revolución francesa". Viña del Mar 1992 La Universidad Maritima de Chile 8° ss. 341. -Toż. 1992. -Toż w jęz. polskim pt. Dziedzictwo rewolucji francuskiej. [przedruk artyk. z Duszpasterz Polski Zagranicą., poz.: 106, 110, 112, 114, 115, 118, 121]. -Toż. W. 1992 Wydaw. Civitas 8° ss. 207, nlb. 1. -Toż. P. 1998 Wydaw. Wers. -Toż. Wr. cop. 2001 Wydaw. Nortom 8° ss. 206.

129.    Ks. M. Poradowski, Rec.: Anatoliy Golistyn. New lies for old. The Communist Strategy of Deception and Desinformation. Dodd. Mead and Company. New York 1984 ss. 412. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 43: 1992 nr 1 s. 88-90.

130.      Ks. M. Poradowski, Rec.: Malachi Martin. Vaticano 1986. Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 43: Rzym, 1992 nr 1 s. 86-87.  

131.  Ks. M. Poradowski, "Kulisy naszych nieszczęść politycznych" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. II, Nr 8(10), Warszawa  sierpień 1992, s.3-5

132. Ks. M. Poradowski, "Nowy Ład Światowy" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. II, Nr 9(11), Warszawa  wrzesień 1992, s.3

133. Ks. M. Poradowski, "Fatima i obecne zmiany w Rosji" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. II, Nr 10(12), Warszawa  październik 1992, s.3

134. Ks. M. Poradowski, "Wczoraj Karta Atlantycka a dziś nowy Ład Światowy" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. II, Nr 11(13), Warszawa  listopad 1992, s.3

1993 --------------------------------------

135.      Ks. M. Poradowski, "Judaizm i Mosaizm." Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 44: Rzym, 1993 nr 2 s. 256-260.  

136.   Ks. M. Poradowski, "Chrystus Pan wobec mosaizmu i judaizmu." Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 44: Rzym, 1993 nr 3 s. 435-440.

137.       KSIĄŻKA (patrz książki) - Ks. M. Poradowski, "Talmud czy Biblia?" - Gdzie są „korzenie” chrześcijaństwa: w judaizmie czy w mozaizmie? w Talmudzie czy w Biblii? W. 1993 Wydaw. „Fulmen”, 16o ss. 141, nlb. 3. („Gorące tematy”, 3). -Toż. Wyd. 2 popr. P. 1998 Wydaw. Wers. -Toż. Wyd. 3. Wr. 2003 Wydaw. Nortom 8° ss. 98, nlb. 6. - "Talmud of Biblie" (wersja angielska - maszynopis) - 1994.

138. Ks. M. Poradowski, "Judaizm i mosaizm" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 1(15),  Warszawa styczeń 1993, s.3-4

139. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzm jako spoganizowanie chrześcijaństwa" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 4(18),  Warszawa kwiecień 1993, s.15-17

140. Ks. M. Poradowski, "Chrystus Pan wobec mozaizmu i judaizmu"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 5(19), Warszawa  maj 1993, s.3-5

141. Ks. M. Poradowski, "Korzenie Chrześcijaństwa"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 6(20), Warszawa  czerwiec 1993, s.5-6

142.  Ks. M. Poradowski, "Czy my, chrześcijanie, wierzymy w tego samego Boga co i Żydzi ?"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 7(21), Warszawa  lipiec 1993, s.3-4

143. Ks. M. Poradowski, "Judaizacja Chrześcijaństwa" (Na czym polega juaizacja chrześcijaństwa?;  "Żydowskie chrześcijaństwo" w historii)  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 8(22),  Warszawa sierpień 1993, s.3-6

144.  Ks. M. Poradowski, "Konflikt między Izraelem i Kościołem"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 9(23), Warszawa  wrzesień 1993, s.2, 12-13

145. Ks. M. Poradowski, "Czy Izrael jest nadal "Narodem Wybranym" ?"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 10(24), Warszawa  październik 1993, s.3-5

146. Ks. M. Poradowski, "Jeszcze o różnicy między judaizmem i mozaizmem" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 11(25), Warszawa  listopad 1993, s.4-5

147.  Ks. M. Poradowski, "Katolicyzm a judaizm" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik popularnonaukowy. R. III, Nr 12(26), Warszawa  grudzień 1993, s.3-4

1994 --------------------------------------

148.    Ks. M. Poradowski, "Gratulował mi Pinochet - Rozmowa z ks. Michałem Poradowskim " - Pismo poświęcone FRONDA Nr 2/3, 1994 jesień/zima, ISSN 1231-6474; str. 82 -82 - Wywiad - autor artykułu : FRONDA  

149. Ks. M. Poradowski, "Protestantyzacja Katolicyzmu", Współautor książki : "Pod Znakiem Nacjonalizmu - Antologia tekstów Prawicy Narodowej". Pod redakcją : Krzysztofa Kawęckiego i Rafała Mossakowskiego, Wyd. Fulmen, Warszawa 1994; ISBN : 83-901106-5-2; s.179-184.

150.      KSIĄŻKA (patrz książki    Ks. M. Poradowski, "Neokatechumenat". Wrocław 1994 Agencja Armel 8° ss. 25. -Toż. Wyd. 2. 1995 8° ss. 24.

151.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Nowy Światowy Ład". Poznań 1994 Wydaw. Wers 8° ss. 66, nlb. 6. Nowy Porządek Świata, t. 4. -Toż. Wrocław 2003 Wydaw. Nortom.

152.      KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Palimpsest". Wrocław 1994 Agencja Armel 8° ss. 176.

153.      Ks. M. Poradowski, "Prawdopodobna geneza masonerii." Rojalista – Pro Patria. Pismo narodowo-konserwatywne. R. Wrocław 1994 nr 3/4(12) - część I; 1995 nr 1(13) - część II.

154.    Ks. M. Poradowski, "Stulecie śmierci Augusta Cieszkowskiego." Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 45: Rzym 1994 nr 2 s. 263-268.

155. Ks. M. Poradowski, "Korzenie" Chrześcijaństwa w helleniźmie według św. Augustyna  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 1(27),  Warszawa styczeń 1994, s.3-4

156. Ks. M. Poradowski, "Współczesna judaizacja mszy świętej"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 1(27),  Warszawa styczeń 1994, s.5-6

157.  Ks. M. Poradowski, "Judaizacja chrześcijaństwa przez "ruch katechumenów"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 1(27),  Warszawa styczeń 1994, s.7

158.  Ks. M. Poradowski, "Przemiany w Kościele" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 2(28), Warszawa  luty 1994, s.3-4

159.  Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej  (1), Palimpsest"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 5(31),  Warszawa maj 1994, s.22-23

160.  Ks. M. Poradowski, "Henryka Glassa "Walka z komunizmem" (W dziesiątą rocznicę śmierci)"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 6(32),  Warszawa czerwiec 1994, s.15

161.  Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej  (2), Cywilizacja i Kultura"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 6(32),  Warszawa czerwiec 1994, s.21-23

162.  Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej  (3), Światopogląd jako czynnik cywilizacyjny"  - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 7(33), Warszawa  lipiec 1994, s.6-8

163.  Ks. M. Poradowski, "Szatan jest ich bogiem [o masonerii]". - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 8(34), Warszawa  sierpień 1994, s.7

164.  Ks. M. Poradowski, "Pamiętniki Marii i Stanisława Żochowskich" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik społeczno- polityczny. R. IV, Nr 8(34),  Warszawa sierpień 1994, s.20-22

165.  Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej (4), Poganizm i Chrześcijaństwo jako czynniki cywilizacyjne" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. IV, Nr 9(35),  Warszawa wrzesień 1994, s.14-16

166. Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej (5), Poganizm i Chrześcijaństwo jako czynniki cywilizacyjne" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. IV, Nr 10(36),  Warszawa październik 1994, s.16-18

167.  Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej (6), Człowiek w cywilizacji pogańskiej" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. IV, Nr 11(37),  Warszawa listopad 1994, s.15-17

168. Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej (7), Człowiek w cywilizacji chrześcijańskiej" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. IV, Nr 12(38),  Warszawa grudzień 1994, s.15-17

169. Ks. M. Poradowski, "Co to jest ”Ruch Neokatechumenalny”?", „Pro Fide , Rege et Lege” Nr 20/1994, str. 36-41 www.konserwatyzm.pl

170. Ks. M. Poradowski,    "Trybalizm a duszpasterstwo misyjne", Nova et Vetera Pismo poświęcone Tradycji Katolickiej Nr 1/1994, str. 33-39

171.  Ks. M. Poradowski, "Aktualizacja marksizmu przez trockizm", „Akcja Narodowa” pod kierownictwem inż. Jerzego Korfantego, Nr 12/1994, str. 7-8

172. Ataki na ks. prof. Michała Poradowskiego, „Akcja Narodowa” pod kierownictwem inż. Jerzego Korfantego, Nr 14/1994, str. 8

W artykule informacja o ataku na ks. prof. Poradowskiego pana Przemysława Dymskiego w poznańskim piśmie „Polskie sprawy” pana Maurycego Śmidowicza w roku 1993. Dymski, typowo po żydowsku wyzwał ks. Poradowskiego od  Żydów. „Polskie Sprawy” , Os. Rusa 67/3, 61-245 Poznań)

1995 --------------------------------------

173.      Ks. M. Poradowski, "Pojęcie „palingenezy” w historiozofii Augusta Cieszkowskiego". Duszpasterz Polski Zagranicą. R. 46: Rzym 1995 nr 1/194 s. 100-102.

174.  Ks. M. Poradowski, "Bez Vulgaty i filozofii wieczystej, teologia staje się sierotą" - Nova et Vetera - Pismo poświęcone Tradycji katolickiej nr 1(2)/1995; ISNN 1233-0078 - str. 3-6.

175.    KSIĄŻKA (patrz książki -  Ks. M. Poradowski, "Źródła współczesnego ekumenizmu i trybalizm". Wrocław 1995 Agencja Armel 8° ss. nlb. 2, 34, nlb. 1.  

176.  Ks. M. Poradowski, List do redakcji dot. artykułu "Żydzi wschodnio-europejscy" z nr 1/1995. Akcja Narodowa pod kierownictwem inż. Jerzego Korfantego. R. III marzec-maj 1995. nr 16, s. 5-6.

177. Ks. M. Poradowski, "Dzieje cywilizacji europejskiej (8), Człowiek w narodzie, państwie i kościele" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, Miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. V, Nr 1(39),  Warszawa styczeń 1995, s.15-17

178.  Ks. M. Poradowski, "Misja dziejowa Cypriana Żochowskiego" - Szczerbiec, Polska myśl polityczna XIX-XXI wieku, Miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. V, Nr 2(40),  Warszawa luty 1995, s.19-20

179. Ks. M. Poradowski, "Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego". Szczerbiec - Miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. V. Nr 44/45 Warszawa 1995

180. Ks. M. Poradowski, "Źródła współczesnego ekumenizmu". Szczerbiec - Miesięcznik Narodowo-Radykalny. R. V. (Cz1. Nr 42) (Cz.2. Nr 43) (Cz.3. Nr 44/45) (Cz.4. Nr 46/47), Warszawa 1995

181.  Ks. M. Poradowski, "Czy my chrześcijanie, wierzymy w tego samego Boga co i żydzi ?" - W Obronie Gniazda. pod redakcją Mścisława Zapolskiego; Instytut Antymasoński, Wilno, Wilcza Łapa, 1995 Tom I s. 25-26

182. Ks. M. Poradowski, "Szatan jest ich Bogiem" - W Obronie Gniazda.  pod redakcją Mścisława Zapolskiego; Instytut Antymasoński, Wilno, Wilcza Łapa, 1995 Tom I s. 27

183. Ks. M. Poradowski, "Judaizacja Chrześcijaństwa" - W Obronie Gniazda.  pod redakcją Mścisława Zapolskiego; Instytut Antymasoński, Wilno, Wilcza Łapa, 1995 Tom I s. 29-32

184.  Ks. M. Poradowski, "Katolicyzm z Judaizm" - W Obronie Gniazda.  pod redakcją Mścisława Zapolskiego; Instytut Antymasoński, Wilno, Wilcza Łapa, 1995 Tom I s. 33-34

185. Ks. M. Poradowski, "Judaizacja Chrześcijaństwa przez ruch katechumenów." - W Obronie Gniazda.  pod redakcją Mścisława Zapolskiego; Instytut Antymasoński, Wilno, Wilcza Łapa, 1995 Tom I s. 41

186.  Ks. M. Poradowski, "Źródła współczesnego ekumenizmu" - W Obronie Gniazda.  pod redakcją Mścisława Zapolskiego; Instytut Antymasoński, Wilno, Wilcza Łapa, 1995 Tom I s. 49-51

187.  Ks. M. Poradowski, "Nowy katechizm kościoła katolickiego" - W Obronie Gniazda.  pod redakcją Mścisława Zapolskiego; Instytut Antymasoński, Wilno, Wilcza Łapa, 1995 Tom I s. 52-54

188. Ks. M. Poradowski, "Triumfy Rewolucji Francuskiej w Kościele katolickim" - Nowy Przegląd Wszechpolski, Miesięcznik Polaków w Kraju i na Obczyźnie; R.2, Nr 4-5 (12-13) 1995, s. 27-29

189. Ks. M. Poradowski, "Rozkład w filozofii przyczyną upadku teologii", „Prawica Narodowa” Nr 1(6) 1995, str. 97-111

190. Ks. M. Poradowski, Judaizm czy Mozaizm, ”Bastion” – Pismo Młodzieży Katolickiej i Patriotycznej, Nr 21/1995, str. 13 (Czasopismo Bastion jest organem Młodzieży Wszechpolskiej, Białystok)

191. Ks. M. Poradowski, "Odkłamać Chile, Jan Wróbel", „Fronda”, 4-5/1995, str. 36-40 (39)

192. Ks. M. Poradowski, "Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego", „Myśl Polska” Tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu, Nr 31(1202)/1995, str. 1,4-5.

193. Ks. M. Poradowski, Nowy Światowy Ład (recenzja) dr. Andrzej Reymann, „Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” Mińsk Litewski, Kamieniec Podolski, Nr 2(36)/95, str. 8

1996 --------------------------------------

194.  Ks. M. Poradowski, "Nieco o masonerii. Część 1.". Christus Rex, kwartalnik poruszający problemy młodzieży katolickiej. Nr 2 (Lublin, 1996). s.3-6

195.    Ks. M. Poradowski, " Łacina czy esperanto". Cywilizacja Łacińska. (ISSN 1425-9265) R. 1996 nr 8-9 s. 4-5. 

196.    Ks. M. Poradowski, "Nieco o masonerii". Adsum. Miesięcznik Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Czernicy Wrocławskiej. R. 6: maj 1996 nr 5(70) s. 16-17. -Toż przedruk. w Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego. Wrocław 1996 s. 41-45.

197.       Ks. M. Poradowski, "Czym powinno być dzisiaj dla nas święto „11 listopada”?" Adsum. Miesięcznik Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Czernicy Wrocławskiej. R. 6: listopad 1996 nr 11(76) s. 15-16.  

198.  Ks. M. Poradowski, "Nieco o masonerii". Kwadrat Pismo Towarzystwa Wszechpolskiego, Nr 1, jesień. Wrocław 1996, s. 12-14.

199.     Ks. M. Poradowski, "Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego". Szczerbiec. Miesięcznik Narodowo-Radykalny.  R. 6: 1996 nr 6-7 (56/57) s. 21-25. -Toż przedruk. w Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego. Wrocław 1996 s. 9-24. -  

200.  Ks. M. Poradowski, "Dwa tradycjonalizmy" - Nowy Przegląd Wszechpolski, Miesięcznik Polaków w Kraju i na Obczyźnie; R.3, Nr 1-2 (18-19) 1996, s. 27-29

201.    KSIĄŻKA (patrz książki  Ks. M. Poradowski, "Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego". Wrocław 1996 Agencja Armel 8° ss. 63, nlb. 1.

202.     KSIĄŻKA (patrz książki    Ks. M. Poradowski, "Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego." Wrocław – Poznań. 1996 Agencja Armel – Wydaw. Wers 8° ss. 61, nlb. 3. - 2004 Wyd. Nortom, Wrocław, ss. 68.

203. Ks. M. Poradowski, „Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego” (recenzja) dr. Andrzej Reymann, „Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” - dwutygodnik Mińsk Litewski, Kamieniec Podolski, Nr 5(46)/1996, str. 8

1997 --------------------------------------

204. Ks. M. Poradowski, "O Obóz Polityki Polskiej" - Rozmowa z księdzem profesorem Michałem Poradowskim - Rozmawiał Piotr Sutowicz. Kwadrat Pismo Towarzystwa Wszechpolskiego. im. Jana Ludwika Popławskiego, Nr 2, zima. Wrocław 1997, s. 18-20.

205. Ks. M. Poradowski, "Niektóre przepowiednie, proroctwa i objawienia". Kwadrat Pismo Towarzystwa Wszechpolskiego. im. Jana Ludwika Popławskiego, Nr 2, zima. Wrocław 1997, s. 21-26.

206. Ks. M. Poradowski, "O powrót do polityki zagranicznej". Kwadrat Pismo Towarzystwa Wszechpolskiego. im. Jana Ludwika Popławskiego, Nr 3, Wrocław 1997, s. 2.

207. Ks. M. Poradowski, "Państwo Zachodnio - słowiańskie (1941)". Kwadrat Pismo Towarzystwa Wszechpolskiego. im. Jana Ludwika Popławskiego, Nr 4, Wrocław 1997, s. 10-11.

208.     KSIĄŻKA (patrz książki  Ks. M. Poradowski, " Katolickie Państwo Narodu Polskiego". Lublin 1997 Wydaw. Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 8° ss. 54. Bibl. „Szczerbca”. -Toż. Wrocław 1997 Agencja Armel.  

209. Ks. Michał Poradowski, "Życie i twórczość, Jan Żaryn", „Szaniec Chrobrego” Pismo Żołnierzy i Sympatyków Idei NSZ, Nr 26/1997, str. 12-13

1998 --------------------------------------

210.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Aktualizacja Marksizmu przez Trockizm". 1998 Wydaw. Wers, Poznań  8° ss. ...,

211.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej". 1998 Wydaw. Wers, Poznań  8° ss. ...,

212.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Talmud czy Biblia". 1998 Wydaw. Wers, Poznań  8° ss. ...,

213.   Wywiad Jerzego Biernackiego z ks. Michałem Poradowskim. Nasza Polska. 1998 nr 44.  

214.  Ks. M. Poradowski, "Mapa Gomberga". Wolna Polska. Kwartalnik polityczny, Poznań, Wiosna 1998, R. VIII, Nr I-II/149-150; s. 76-77

215.    Ks. Michał Poradowski, "Mapa Gomberga" oraz  recenzje książek:  Anatoliy Golitsyn, The Perestroika Deception oraz Felix Sarda Salvany, Liberalizm jest grzechem, „Wolna Polska” Kwartalnik polityczny, Nr I-II(149-150)/1998, str. 76-77 oraz 126-127

1999 --------------------------------------

216. Ks. M. Poradowski, "Pojęcie narodu w pismach Maurycego Mochnackiego". Kwadrat - Pismo Towarzystwa Wszechpolskiego. im. Jana Ludwika Popławskiego, Nr 5, Wrocław 1999, s. 23.

217. - Ks. M. Poradowski "Czy Żydzi są naszymi "starszymi braćmi w wierze?", "Inkwizytor" - W Obronie Kościoła Katolickiego, Świebodzin, Nr 3/1999 s. 8-9

218. Ks. Michał Poradowski, "W obronie Gen. Pinocheta – list, Nota biograficzna – Jan Zalewski", „Szaniec Chrobrego”, Nr 39/1999, str. 24-26

219. Ks. M. Poradowski, "Sytuacja w Kościele przed drugim Soborem Watykańskim", „Tylko Polska” Gazeta narodowa, Nr 6-7 (8-9)/1999, str. 6-8

220. Ks. M. Poradowski, "Myśl ks. Poradowskiego", „Miesięcznik Narodowy” Pismo Opozycji Narodowej i Europejskiej, Nr 3/1999, str. 11

221.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Wizyta pasterska Jana Pawła II w Chile". 1999 Wydaw. Wers, Poznań  8° ss. ...,

222.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Upadek filozofii przyczyną upadku teologii". 1999 Wydaw. Wers, Poznań  8° ss. ...,

2000 --------------------------------------

223.  Ks. M. Poradowski, "Na czym polega Judaizacja chrześcijaństwa , Judaizacja chrześcijaństwa dzisiaj, Protestantyzacja Katolicyzmu", „Kwartalnik Narodowy” Pismo Polskiej Partii Narodowej, Nr 2(4) /2000, str. 1,6-8  

2001 --------------------------------------

224.     KSIĄŻKA (patrz książki    Ks. M. Poradowski, "Kościół od wewnątrz zagrożony" 2001 Wyd. Nortom, Wrocław  ss. 244;  ISBN 83-85829-78-4

225.    KSIĄŻKA (patrz książki    Ks. M. Poradowski, "Dziedzictwo rewolucji Francuskiej" 2001 Wyd. Nortom, Wrocław  ss. 244;  ISBN 83-85829-33-4

2003 --------------------------------------

226.  Ks. M. Poradowski, "Polska w obliczu obchodów Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa". Michael (Kanada). R. 5: 2003 nr 22 s. 15.

227.   Ks. M. Poradowski, "Wielka Krucjata Misyjna Polski z okazji Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa" Michael (Kanada). R. 5: 2003 nr 22 s. 15.  

228.     KSIĄŻKA (patrz książki    Ks. M. Poradowski, "Nowy Światowy Ład" 2003 Wyd. Nortom, Wrocław  ss. 56;  ISBN 83-85829-99-7

229.     KSIĄŻKA (patrz książki    Ks. M. Poradowski, "Talmud czy Biblia" 2003 Wyd. Nortom, Wrocław  ss. 102;  ISBN 83-85829-69-6

--------------------------------------

230.     KSIĄŻKA (patrz książki)   Ks. M. Poradowski, "Les reformes agraires en Pologne". Paris [1947] 4°. Rozprawa doktorska na Wydz. Prawa Uniw. Paryskiego (Sorbona). -Toż w j. polskim pt.  Reformy rolne w Polsce. Zarys historii ustroju agrarnego Polski. [Paryż] 1947 4° ss. 152. (Maszynopis).

231.  KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "Protestantyzm niemiecki źródłem hitleryzmu", Londyn [właśc.: Paryż] 1948 4° ss. 56. (Maszynopis). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiele artykułów, ogłoszonych w madryckim VERBO, ukazało się także w meksykańskiej REPLICA,
w argentyńskim VERBO, STUDIA CROATICA,
w brazylijskiej HORA PRESENTE(po portugalsku).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druki pośmiertne prac ks. Michała Poradowskiego

2004 --------------------------------------

232.     KSIĄŻKA (patrz książki    Ks. M. Poradowski, "Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego." 2004 Wyd. Nortom, Wrocław, ss. 68 (ISBN 83-89684-60-8)  

2005 --------------------------------------

233.  KSIĄŻKA (patrz książki) Ks. M. Poradowski, "Dzieje Cywilizacji Europejskiej" - zbiór artykułów ks. Michała Poradowskiego drukowanych w miesięczniku Narodowo - radykalnym "Szczerbiec" w latach 1992-1994, Warszawa 2005, Wydwn.  Hobbysta, Warszawa (UWAGA !!!) 8° ss. .... 

234.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Wizyta pasterska Jana Pawła II w Chile". 2005  Wyd. Hobbysta, Warszawa (UWAGA !!!) ,  8° ss. ...,

235.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "Teologia wyzwolenia Karola Marksa". 2005  Wyd. Hobbysta, Warszawa (UWAGA !!!) ,  8° ss. ...,

236.     KSIĄŻKA (patrz książki     Ks. M. Poradowski, "O Filozofii i Rewolucji". 2005  Wyd. Hobbysta, Warszawa (UWAGA !!!) ,  8° ss. ...,

237.   KSIĄŻKA -   " Ks. M. Poradowski (1913-2003) , Przyczynek do Biografii", tom 27 serii wydawniczej Rewizja Historii, pod redakcją Zbigniewa Rutkowskiego, 2005, Poznań, Wydawnictwo WERS, Poznań, ss. 44

2012 --------------------------------------

listopad nowości prasowe "MICHAEL - dla Tryumfu Niepokalanej", Ed.Polska Nr 69, październik-listopad-grudzień 2012, druk Canada, s. 8
artykuł: Maritain, ks. Michał Poradowski.  

 


Dziękuję za pomoc w uporządkowaniu artykułów ks. Kazimierzowi Rulce. 2004
Dziękuję za uaktualnienia bibliografii Panu Gracjanowi Wrembel. 2005

administrator serwisu:  Rafał Werszler